Iz Francka su u ponedjeljak ocijenili kako izvanredna uprava Agrokora ignorira odluke i rješenja Trgovačkog suda i Visokog trgovačkog suda (VTS), kao i argumente onih koji ne žele raditi po diktatu nekolicine vjerovnika.

Iz Francka u priopćenju podsjećaju kako je izvanredna uprava Agrokora 3. svibnja objavila izjavu u kojoj navodi kako “nema argumenata za tvrdnje Francka da nagodba zbog rješenja Visokog trgovačkog suda ne može biti postignuta u zakonom propisanom roku”.

Franck je, naime, prošli tjedan upozorio da se vjerovničko vijeće vjerovatno neće moći formirati do krajnjeg roka za postizanje nagodbe u Agrokoru, tj. do 10. srpnja, a nakon što je Visoki trgovački sud usvojio žalbe 10 domaćih i stranih vjerovnika te ukinuo rješenje o osnivanju vjerovničkog vijeća koncerna na temelju razvrstavanja vjerovnika u pet skupina.

Osnivanje vjerovničkog vijeća

Izvanredna uprava Agrokora je pak u izjavi koja je uslijedila najavila da će u idućih nekoliko dana Trgovačkom sudu ponovo predložiti broj članova vjerovničkog vijeća i razvrstavanje vjerovnika u skupine te još jasnije obrazložiti takav prijedlog.

Istaknula je i kako vjerovničko vijeće može biti osnovano čim vjerovnici u svakoj od skupina izaberu svoje predstavnike i za to nemaju propisani najkraći rok, ocijenila da je formiranje stalnog vijeća u interesu samih vjerovnika te kako očekuje da će oni svoje predstavnike izabrati brzo.

No, ako tako i ne bude, rekli su u izvanrednoj upravi, i dalje nema prepreka za postizanje nagodbe jer Zakon o postupku izvanredne uprave kaže da Privremeno vjerovničko vijeće ima iste ovlasti, prava i obveze kao i stalno vjerovničko vijeće i obavlja funkciju stalnog vijeća do njegova formiranja.

Dakle, bilo kakvo odricanje tih prava Privremenom vjerovničkom vijeću nema zakonsko utemeljenje, kao što nema argumenata za tvrdnje Francka da nagodba zbog rješenja Visokog trgovačkog suda ne može biti postignuta u zakonom propisanom roku, istaknula je uz ostalo izvanredna uprava Agrokora.

Franck: Izjava je alibi za pogrešne odluke

Cijeli tekst Agrokrove izjave samo je neuspjeli pokušaj javnog opravdavanja za sve pogrešne odluke i netransparentnost odlučivanja, kako izvanredne Uprave tako i privremenog vjerovničkog vijeća, koji su rezultirali recentnim odlukama VTS -a i Trgovačkog suda u Zagrebu, ističu iz Francka.

Dodaju i kako “umjesto da poštuje odluke i rješenja oba suda, izvanredna uprava nastavlja raditi na dosadašnji način i nastavlja s neprihvatljivom praksom ignoriranja argumenata svih onih što ne prihvaćaju diktat nekolicine vjerovnika koji su si na nezakonit način uzeli pravo nametanja svojih parcijalnih interesa kao većinskih”.

Iz Francka napominju kako su uvidom u spis Trgovačkog suda u Zagrebu ustanovili da je i Agrolaguna d.d., jedno od društava pod izvanrednom upravom, zatražila od Suda da naloži izvanrednom povjereniku dostavu “procjene vrijednosti dužnika i povezanih i ovisnih društava”.

“Upozoravamo cjelokupnu javnost da još uvijek nisu utvrđeni ni objavljeni iznosi tražbina za glasovanje, a da izvanredna uprava u svom poslovično navijačkom i pristranom stilu prejudicira da ta većina postoji jer navodi da ‘načelni sporazum vjerovnika postignut 10. travnja ove godine ima podršku većine vjerovnika koja je potrebna za postizanje nagodbe'”, ističu iz Francka.

Podsjećaju kako je Tgovački sud svojim Zaključkom od 26. travnja pozvao izvanrednog povjerenika da u roku od petnaest dana dostavi u spis Suda očitovanje koliko je kojem vjerovniku podmireno tražbina “budući da navedeno utječe na pravo glasa kod glasovanja o nagodbi”.

Konačni tekst nagodbe

Izvanredna uprava trebala je odavno i bez poziva Suda objaviti tablicu tražbina za glasovanje, ali to nije učinila jer bi na taj način dodatno delegitimirala trenutni sastav privremenog vjerovničkog vijeća, ističu iz Francka.

Dodaju i kako je to razlog zašto je Trgovački sud u Zagrebu istim zaključkom pozvao izvanrednog povjerenika da predloži novog člana privremenog vjerovničkog vijeća umjesto trenutnog predstavnika “malih dobavljača”.

I iz same izjave izvanredne uprave očito je da zbog prekratkog roka nema realne mogućnosti za formiranje vjerovničkog vijeća kao legitimnog i reprezentativnog tijela vjerovnika te da postoji namjera da se privremeno vjerovničko vijeće nezakonito iskoristi za nametanje nagodbe po volji nekolicine vjerovnika, navode iz Francka.

Ističu kako su zbog toga bili prisiljeni od Trgovačkog suda zatražiti donošenje privremene mjere kojom se nalaže članovima privremenog vjerovničkog vijeća da se do završetka postupka izvanredne uprave i namirenja društva suzdrže od davanja suglasnosti na konačni tekst nagodbe, ako tekst nagodbe uključuje odredbe o raspolaganju ili prijenosu imovine društva Roto Dinamic d.o.o. (Hina)