25.2 C
Zagreb
Četvrtak, 18. srpnja 2024., 21:48
U fokusuKolumnePravni savjeti - Franšizno poslovanje

Pravni savjeti – Franšizno poslovanje

Franšizno poslovanje može biti atraktivan oblik poslovanja za postojeće poduzetnike koji žele proširiti svoje poslovanje, ali i za nove poduzetnike koji mogu pokrenuti vlastito poslovanje u suradnji s iskusnim poduzetnicima od kojih preuzimaju know-how.

Franšizno poslovanje široko je rasprostranjeno u svijetu, osobito na području SAD-a, a franšize su svakako prisutne i u Hrvatskoj te je za očekivati da će franšiznog poslovanja na području Hrvatske biti sve više.  Što uopće podrazumijeva ugovor o franšizi i kako se definira?
U Republici Hrvatskoj ugovor o franšizi ili ugovor o franchisingu (eng. franchising) je neimenovan ugovor koji kao takav nije uređen posebnim zakonom. S obzirom na to da je riječ o neimenovanom ili inominatnom ugovoru, na ugovor o franšizi primjenjuju se opće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Ugovor o franšizi odnosno franšiza je po prvi puta bila definirana u RH u Zakonu o trgovini iz 2003. godine (NN 49/03) kada je u čl. 21. bilo regulirano da: Ugovorom o franchisingu franchise-proizvođač, specijalizirani trgovac na veliko i tvrtka koja je razvila uspješni oblik uslužnog poslovanja ustupa uz financijsku naknadu primatelju franchise-trgovcu na malo ili tvrtki uslužne djelatnosti, pravo uporabe franchise radi prodaje određenih vrsta robe i/ili usluga. Međutim, navedeni članak kojim je definirana franšiza je izbrisan iz Zakona o trgovini te danas takva odredba ne postoji u Zakonu o trgovini.

Bez obzira na to što ne postoji zakonska definicija ugovora o franšizi, kroz regulativu Europske unije i praksu koja se razvila u pogledu franšiznog poslovanja ugovor o franšizi se najčešće definira kao ugovor kojim jedno trgovačko društvo kao davatelj franšize ustupa drugom trgovačkom društvu kao primatelju franšize, u zamjenu za financijsku naknadu, pravo iskorištavanja franšize u svrhu prodaje (marketinga) određenih vrsta roba i/ili usluga. Ugovori o franšizi su uobičajeno kompleksnog sadržaja te sadrže niz specifičnih zahtjeva davatelja franšize koje primatelj franšize treba ispuniti te održavati određeni stupanj kvalitete prodaje robe i/ili usluga.

TIPIČNI SADRŽAJ UGOVORA O FRANŠIZI
Davatelj franšize će uobičajeno biti odgovoran za provođenje programa izobrazbe kod primatelja franšize, za nadzor i pomoć kod početka rada, a primatelj franšize preuzima obvezu poslovanja sukladno pravilima i uputama davatelja franšize. Poslovanje sukladno pravilima i uputama davatelja franšize obuhvatit će u pravilu niz detaljiziranih pravila poslovanja davatelja franšize, između ostalog i specifikacije u pogledu poslovnog prostora, lokacije istog te uređenja poslovnog prostora prema standardima davatelja franšize. Također, primatelj franšize bit će dužan preuzeti znakove identifikacije davatelja franšize, odgovarajuću opremu, proizvode i usluge te omogućiti davatelju franšize redoviti i sveobuhvatan nadzor nad poslovanjem primatelja franšize koji uključuje i nadzor kvalitete.

Primatelj franšize će na temelju ugovora o franšizi steći prava prodaje robe i / ili usluga na određenom ugovorenom području kao i pravo iskorištavanja žiga i poslovnog know-how davatelja franšize, a davatelj franšize se obvezuje da neće drugima davati ista ili slična prava ili sam obavljati djelatnosti na ugovornom području.

Primatelj franšize će iskorištavati ustupljena prava u skladu s ugovorom i uputama koje dobije od davatelja franšize te će zauzvrat plaćati naknadu za franšizing. Uobičajeno je u ugovoru o franšizi ili franšizingu ugovoriti početnu naknadu u razmjeru s ustupljenim pravima i prenesenim znanjem izvršenim radi početka poslovanja te naknadu koja se plaća obročno za vrijeme trajanja ugovornog odnosa prema postotku ostvarenog ukupnog prometa ili dijela prometa primatelja franšize kao i naknadu za marketing.

Jedna od izuzetno važnih stavaka ugovora o franšizi bit će povjerljivost ugovora i obveza čuvanja poslovne tajne. Naime, primatelj franšize obvezan je čuvati sve podatke koji mu stavi na raspolaganje davatelj franšize te će u pravilu biti dužan čuvati podatke koji su mu stavljeni na raspolaganje trajno, i nakon isteka ili prestanka ugovora o franšizi.

FRANŠIZE U HRVATSKOJ I SVIJETU
Sukladno aktualnim podacima preuzetim sa stranice franchisedirect.com, najuspješnija svjetska franšiza u 2021. godini je McDonald’s te je i svih 20 mjesta u TOP20 najuspješnijih franšiza na svijetu zauzeto od strane kompanija iz SAD-a, uz izuzetak jedne kompanije iz Kanade. Slična je situacija bila i u 2020. godini, kada je McDonald’s također bila najuspješnija svjetska franšizna kompanija, dok su ju slijedile druge američke kompanije kao što su KFC, Pizza Hut, Burger King itd. U 2020. godini je u TOP20 najuspješnijih franšiza bila uključena i jedna europska kompanija, hotelska franšiza iz Ujedinjenog Kraljevstva InterContinental Hotels and Resorts, kao i japanski Kumon koji je orijentiran na dječju edukaciju. U 2019. godini je situacija bila ponešto drugačija, pa su tako među 20 najuspješnijih svjetskih franšiza bile čak tri francuske franšize iz područja Food & Grocery te već prethodno spomenuti britanski InterContinental Hotels and Resorts.

Iz navedenih podataka očigledno proizlazi da je franšizno poslovanje najrazvijenije na području SAD-a, međutim sve se više razvijaju i franšizni sustavi s područja Velike Britanije, Francuske i Japana. U posebnim okolnostima 2020. i 2021. godine koje su bile obilježene kao pandemijske godine i godine velikih promjena za cijelo društvo razvoj novih franšiznih tržišta je očigledno bio u stagnaciji te su ponovno apsolutno vodstvo preuzele već uhodane i razvijene franšize s područja SAD-a.

Općenito govoreći iz ekonomske perspektive, sustavi koji posluju kroz franšizu brže prevladavaju ekonomske krize i snažnije izlaze iz recesije te stvaraju dominantan broj radnih mjesta u odnosu na ostale poslovne sustave, a svakako je iz podataka o rangiranim svjetskim franšizama jasno da prednost imaju franšize koje su već duže vrijeme dominantne na tržištu i spremne oduprijeti se izazovima čak i ovih pandemijskih godina.

U Republici Hrvatskoj je prisutno oko 200 franšiznih marki na tisuću prodajnih mjesta u kojima je zaposleno 17 tisuća radnika, što je i dalje malo u usporedbi s drugim zemljama Europske unije u kojima franšize generiraju bitno više radnih mjesta.

Franšizno poslovanje može biti atraktivan oblik poslovanja za postojeće poduzetnike koji žele proširiti svoje poslovanje, ali i za nove poduzetnike koji mogu pokrenuti vlastito poslovanje u suradnji s iskusnim poduzetnicima od kojih preuzimaju know-how. U svakom slučaju prilikom ulaska u franšizno poslovanje važno je posebnu pozornost obratiti na sastav i sadržaj ugovora o franšizi odnosno ugovora o franchisingu s obzirom na to da će isti ugovor biti osnova za poslovanje primatelja franšize kao i nužno sredstvo za tumačenje bilo kakvih međusobnih prava i obveza davatelja franšize i primatelja franšize.

Najnovije objave

Povodom Svjetskog dana sladoleda Ledo otvorio Kornet želja

Posjetitelji su tijekom izložbe Kornetu želja prišapnuli svoje želje za povratkom nekih legendarnih sladoleda, ali i ponudili ideje za nove okuse Ususret Svjetskom danu sladoleda,...

izlog

BIPA je sada dostupna na Glovu, s brzom dostavom u 22 grada

Korisnici Glovo aplikacije imat će pristup preko 7000 proizvoda, u 15 različitih kategorija, uz brzu dostavu na njihova vrata za manje od 35 minuta Glovo,...