Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova pokrenuo je veliko istraživanje o zastupljenosti muškaraca i žena na upravljačkim pozicijama u 500 najznačajnijih trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, dok će se na prvih 100 ispitivati i zastupljenost muškaraca i žena na rukovodećim pozicijama, izvijestili su iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

Uz Pravobraniteljicu u provedbi projekta kao partneri sudjeluju Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Hrvatska udruga poslodavaca, Institut za razvoj tržišta rada i DiM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj.

Osnovni je cilj, kako se navodi, istražiti jesu li žene podzastupljene u tijelima poslovnog odlučivanja najvažnijih domaćih trgovačkih društava, analizirati eventualne uzroke takve podzastupljenosti i na koncu s tim u vezi predložiti mjere koje bi pridonijele uravnoteživanju zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima poslovnog odlučivanja.

Pravobraniteljica je nositeljica EU Progress projekta “Dismantling the Glass Labyrinth – Equal Opportunity Access to Economic Decision-making in Croatia”. Europska komisija u značajnoj je konkurenciji prijedloga iz država članica Europske unije i zemalja kandidatkinja prihvatila 14 projekata, a upravo ovaj ocijenila je najboljim.

Iz HUP-a navode kako je cilj projekta osvješćivanje i promicanje potrebe za uravnoteženom zastupljenošću žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u trgovačkim društvima od ključnog značenja za ekonomsko odlučivanje na hrvatskom tržištu rada.

Istraživanje provodi agencija za istraživanje tržišta izabrana temeljem javnog natječaja, a odaziv na sudjelovanje u istraživanju i prikupljeni statistički podaci bit će od velike važnosti za daljnji tijek projekta. Nakon stručne analize bit će proslijeđeni Europskoj komisiji i u kasnijim fazama projekta poslužiti kao podloga za izradu regulatornih modela.

Nakon istraživačke komponente, uslijedit će druga komponenta edukativnog karaktera koja se sastoji od niza seminarskih aktivnosti kojima će se podizati svijest kako poslovnih žena tako i poslodavaca o ekonomskim i društvenim koristima koje donosi uravnotežena zastupljenost na upravljačkim pozicijama.

Treća komponenta bit će regulatornog karaktera, s ciljem izrade nekoliko regulatornih modela koji će po završetku projekta nadležna tijela izvršne vlasti moći koristiti kako bi se u hrvatskom pravnom poretku uvele odgovarajuće pravne mjere koje će jamčiti uravnoteženu zastupljenost spolova na pozicijama ekonomskog odlučivanja u skladu s odgovarajućim EU modelom.