Kako naplatiti dugovanja !?

Ako na glavnom računu te na svim sporednim računima dužnika kao ovršenika ima dovoljno sredstava za namirenje cijelog ili dijela potraživanja, banka je dužna po primitku vašeg zahtjeva odnosno ovršnog rješenja bez odgode zaplijeniti i prenijeti ta sredstva na vaš račun.

Gotovo svakodnevno imate potraživanje koje je dospjelo na naplatu, ali čak i nakon dodatnog vremena koje ste mu darovali dužnik vam još uvijek nije platio to potraživanje.
Što učiniti i kako se naplatiti!?

Pokrenite postupak prisilne naplate odnosno podnesite prijedlog za ovrhu. Ako je dužnik pravna osoba ili je fizička osoba registrirani obrtnik najjednostavniji način je ovrha na novčanoj tražbini i to na žiro računu dužnika.

Potrebne isprave i procedura
Dvije isprave na kojima se najčešće temelji vaše potraživanje su: 1) račun i 2) izvadak iz poslovnih knjiga (zvan IOS – izvod otvorenih stavki).

Navedene isprave prema članku 28. Ovršnog zakona (NN 57/96 – 67/08) predstavljaju vjerodostojne isprave što je važno jer tada prijedlog za ovrhu ne podnosite sudu već javnom bilježniku prema vašem izboru.

U prijedlogu za ovrhu navodite vlastite podatke (naziv, adresa, odgovorna osoba) kao ovrhovoditelja i iste te podatke dužnika kao ovršenika. Svakako je najvažnije pažljivo navesti točan broj glavnog žiro računa dužnika kao ovršenika (na kojem će se izvršiti zapljena po pravomoćnom rješenju o ovrsi) i točan broj žiro računa vas kao ovrhovoditelja (na koji će se prenijeti zaplijenjena sredstva). Uz prijedlog za ovrhu uvijek prilažete ispravu na kojoj temeljite vaše potraživanje i to u barem jednom izvorniku i jednoj preslici.

Ako javni bilježnik ocijeni da je vaš prijedlog za ovrhu dopušten i osnovan, donijeti će rješenje o ovrsi i dostaviti ga vama kao ovrhovoditelju i dužniku kao ovršeniku.

U tom slučaju ako ovršenik ne uloži prigovor u roku koji mu je određen tada to rješenje o ovrsi postaje pravomoćno i ovršno, a to javni bilježnik dokazuje stavljajući na vaš primjerak rješenja o ovrsi klauzulu pravomoćnosti i ovršnosti.

Naplata i isplata
Na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi vi kao ovrhovoditelj podnosite pisani zahtjev banci koja vodi glavni račun ovršenika radi provedbe tog rješenja o ovrsi.

Ako na glavnom računu te na svim sporednim računima dužnika kao ovršenika ima dovoljno sredstava za namirenje cijelog ili dijela potraživanja banka je dužna po primitku vašeg zahtjeva bez odgode zaplijeniti i prenijeti ta sredstva na vaš račun. Budući da vi u prijedlogu za ovrhu niste tražili samo glavnicu potraživanja već i iznos zakonskih zateznih kamata te naknadu troška ovršnog postupka i ta će se sredstva zaplijenitii prenijeti na vaš račun.

O posljedicama slučaja da dužnik kao ovršenik pravodobno podnese prigovor ili slučaja da na računu dužnika kao ovršenika nema sredstava za namirenje potraživanja, saznajte u narednoj kolumni.

Duje Nazlić
Duje Nazlić

Vaš savjetnik

Duje Nazlić, dipl.iur., diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2004 godine te položio Pravosudni ispit 2006 godine. U odvjetništvu radi od početka 2005-te, a područja njegovog posebnog interesa su: građansko, trgovačko, radno i zemljišnoknjižno pravo.

Vaše upite za pravni savjet slobodno šaljite na redakcija@jatrgovac.com.