Želja i sposobnost upravljanja ljudima danas je najveći izazov za svakog direktora pa je stoga njegova motivacija za rukovođenjem često i presudna u upravljanju tvrtkom

Nastavno na opisivanje raznih profila zaposlenika ovaj put sam se željela detaljnije pozabaviti profilom direktora. S obzirom na raznolikost tržišta rada, nekada je direktor ujedno i vlasnik male domaće tvrtke, a nekada član uprave velikog međunarodnog trgovačkog društva.

Uz to, postoji i niz pozicija unutar srednjih i velikih trgovačkih društava koji nose titulu direktor sektora, odjela ili službe.

Oni su obično unutar sistema odgovorni za poslovanje svoje jedinice, ali ne nužno i pred zakonom, pa stoga češće imaju naziv rukovoditelj.

Formalno gledano, za mene je direktor onaj koji odgovara pred zakonom, a to bi značilo da je uveden u sudskih registar i tako smo došli do prvog radnog zadatka direktora, a to je da odgovara za sve ono dobro i loše u svojoj organizaciji.

Nameće se logično pitanje tko su ti ljudi koji žele odgovarati za poslovanje i kakve osobine moraju imati kako bi to radili dobro.

MOTIVACIJA, AMBICIJA…
Vizija poslovanja i budućnosti tvrtke svakako je jedan od osnovnih uvjeta za uspješnost rada direktora. Razumjeti tržište i predviđati trendove kako bi na vrijeme odredio viziju i misiju tvrtke nije lako i vjerojatno će moći samo osoba s dovoljno relevantnog radnog iskustva.

Svakako je ovdje važna i motivacija za uspjehom tvrtke kao takve. Zbog toga je motivacija za postignućem prva važna osobina direktora.

U idealnom slučaju osobnu motivaciju za postignućem direktor ostvaruje u radnom okruženju i za tvrtku za koju radi. Tu osobinu najčešće nazivamo ambicija.

Zbog te ambicije direktor je usmjeren na postizanje kompanijskih ciljeva i moći će ih ostvariti bez obzira na brojne prepreke koje se svakodnevno javljaju u poslovanju.

Upravo zbog svoje motiviranosti, osoba s većom motivacijom brže će uspjeti svladati sve prepreke i ostvariti svoj cilj. Kako bi ostvario kompanijske ciljeve direktor je svjestan da to ne može sam te da jedino izgradnjom i pravilnim vođenjem tima može ostvariti postavljene ciljeve.

Danas direktori više nisu osobe koje sjede u uredima iza zatvorenih vrata već aktivno osluškuju događaje i atmosferu u tvrtki, jednako kao što prate i događanja na tržištu.

Kako bi to uspješno obavljali važno je da imaju razvijenu socijalnu dimenziju ili jednostavnije rečeno da vole ljude, da znaju “izvući” ono najbolje iz njih te ih prihvatiti sa svim njihovim nedostacima.

Brojna istraživanja radne klime pokazuju da su zaposlenicima najvažniji sljedeći faktori u radu: strateška orijentacija tvrtke, pravilno rukovođenje, mogućnost razvoja i školovanja, pravilno definiranje ciljeva i pravedno nagrađivanje kao i ukupna organizacijska kultura.

Za to najviše smatraju odgovornim upravo direktora, naravno uz ostali rukovodeći kadar.

TIMSKI IGRAČ
Uzimajući u obzir rezultate tih istraživanja, želja i sposobnost upravljanja ljudima danas je najveći izazov za svakog direktora pa je stoga njegova motivacija za rukovođenjem često i presudna u upravljanju tvrtkom.

Osoba koja ne voli u velikoj mjeri raditi s ljudima pokušat će na krive načine upravljati timom. Postoje brojni pokušaji za to, međutim, redovito završavaju neuspjehom.

U prošlosti je bilo različitih pokušaja. Sjetite se samo “batine i mrkve”. A najžalosnije je da i danas neki pokušavaju na taj način.

Stoga je svakako važno da osoba koja preuzima bilo koju rukovodeću funkciju bude u trendu s najnovijim alatima upravljanja ljudima te da se redovito informira o novim saznanjima i istraživanjima.

Kao nastavak na društvenu dimenziju dolazi usmjerenost na tim pa bi direktor trebao voljeti prenositi znanja na tim, a slijedom toga i ovlaštenja.

Tako će osoba usmjerena na tim moći prenositi i ovlaštenja na članove tima tj. uspješno će delegirati radne zadatke, tražit će povratne informacije i uživati u razmjeni iskustava s članovima tima te na temelju njih donositi poslovne odluke.

Osobina po kojoj možda u prvom kontaktu možete prepoznati direktora, a da ne znate da je direktor, je njegova prodornost tj. sposobnost da se nametne u društvu.

Prodorna osoba će uvijek uspjeti u grupi izboriti svoj cilj. Iako direktor smatra sebe kao osobu koja je okrenuta timu, upravo bi ga zbog prodornosti radnici mogli smatrati manje osjetljivim prema ljudima.

Zbog toga je važno da prodorna osoba, kako bi bila uspješna u svom rukovođenju, nauči neke od modernih komunikacijskih tehnika pomoću kojih bi postala što asertivnija u svom nastupu.

BEZ PRETJERIVANJA, MOLIM
Svakog direktora također karakterizira visoka izdržljivost pa su oni obično sposobni izdržati veća opterećenja. Negativna posljedica takvog pristupa je da osoba katkad zna pretjerati s aktivnostima pa se to čak manifestira i na njihovo fizičko zdravlje.

Zbog tog trenda danas mnoge tvrtke imaju različite programe koji služe za razvoj, ali isto tako i za opuštanje najvišeg menadžmenta.

Iako se na to ponekad gleda kao na nešto rastrošno ili nepotrebno, vjerujem da opravdava sve ono što se od direktora očekuje.

Često se visoki rukovoditelji precjenjuju i na neki način negiraju svoje osnovne biološke potrebe, što im treba osvijestiti jer je također važno da i dugoročno moraju funkcionirati.

Danas se također često govori i o balansu između posla i privatnog života koji je kod visokog menadžmenta često narušen.

Stručna usmjerenost je također važna osobina direktora. Ova osobina znači da si osoba postavlja visoke standarde vezane uz kvalitetu usluge ili proizvoda, ovisno o djelatnosti tvrtke.

Želja za stalnim povećanjem kvalitete rezultirat će novim idejama koje će direktor očekivati i od sebe samog, kao i od svojih zaposlenika. A tu kvalitetu svakako će prepoznati i kupci ili korisnici usluge.

Osoba koja je izrazito usmjerena na stručnost uvijek će pokušavati nove stvari i neće se zadovoljiti polovičnim rješenjima pa će zasigurno i njegovi klijenti biti zadovoljni tim odnosom.

S obzirom na velike promjene koje se danas brže nego ikada dešavaju u poslovnom okruženju kao i na globalnom tržištu, jedna od važnih osobina direktora bit će fleksibilnost u radu.

Ukoliko je osoba fleksibilna lakše će se snaći u novim situacijama i procesima te mu promjene neće uzrokovati stres koji nas obično u mnogome sputava u obavljanju posla.

Fleksibilna osoba će moći improvizirati, što je također važno jer bez obzira što obično tvrtke imaju propisane procedure i radne zadatke, čak i za najviše pozicije nemoguće je predvidjeti svaki detalj poslovanja.

Fleksibilna osoba će biti otvorena za nove stvari, što je danas u brzorastućoj globalnoj ekonomiji možda i najvažnije.

SLUŽITI KAO UZOR
Direktor u radnoj okolini također treba biti uzor. Za radnike to obično znači da će se i oni najčešće ponašati kao i njihov vođa. To je važno znati jer se često direktori pitaju zašto radnici nešto ne rade na način na koji bi to oni očekivali.

Međutim, niti oni sami ne prakticiraju ta ponašanja. Ukoliko je direktor uvijek smrknut i negativan oko svega, takvo ponašanje će oponašati i njegov tim.

Nastavno na ovu dimenziju, ukoliko formirate novi tim ili otvarate novu tvrtku, imajte na umu sljedeću činjenicu: kakvog ćete direktora imati, takvi će biti i zaposlenici, naravno uz manja individualna odstupanja.

Novi zaposlenici koji se priključuju timu brzo će ga napustiti ukoliko se neće slagati s postupcima i stilom rukovođenja direktora.

Priču smo započeli s razlikom između rukovoditelja i direktora a završit ćemo s jednom jednako bitnom, a to je ono često pitanje koja je razlika između direktora i lidera.

Premda se čini kompliciranim, zapravo je jako jednostavno: dobar direktor je lider. To u radnom okuženju znači da će ga radnici slijediti zbog svih dobrih karakteristika koje posjeduje, a koje dolaze do izražaja u svakodnevnom radu.

Zbog loše procjene može se dogoditi da se netko zaposli na poziciji direktora, što se vrlo brzo primijeti u radu tima koji neće biti zadovoljavajući. Formalnog rukovoditelja radnici će slijediti zbog formalne funkcije, ali ne i zbog toga što zaista vjeruju u njega i njegove zamisli.