Logistika – Lideri sektora: Deset vodećih logističkih tvrtki

Prema realiziranim prihodima i neto dobiti na vrh ljestvice se tijekom 2015. godine probio Ricardo, dok je Ralu Logistika lani bila uvjerljivo vodeće poduzeće u pogledu izvoza te prema realiziranim investicijama

logistika-lideri-bulletVodećih 10 hrvatskih logističkih poduzeća prema prihodima iz 2015. godine uglavnom svoje sjedište imaju u Zagrebu ili okolici. Jedino poduzeće izvan tog područja koje se nalazi na ovoj listi je Ricardo iz baranjske Darde.

Navedena su poduzeća tijekom prošle godine zapošljavala 1.579 osoba te su kumulativno ostvarila 1,25 milijardi kuna prihoda. Istodobno, kumulativna neto dobit iznosila im je 9,2 milijuna kuna, pri čemu su četiri poduzeća poslovala negativno.

Devet od deset vodećih logističkih poduzeća jedan je dio prihoda ostvarilo u inozemstvu, a njihov je kumulativni izvoz u 2015. godini dosegnuo 258,8 milijuna kuna. Jednako tako je kod njih devet zabilježeno investiranje u dugotrajnu imovinu, uz kumulativni iznos od 200,4 milijuna kuna.

POGLED NA ZAPOSLENOST
Vodeća tri poduzeća prema broju zaposlenih (Ricardo, Intereuropa i Ralu Logistika) imaju više od polovice udjela među promatranim logističkim poduzećima. Iznadprosječne udjele još imaju dva poduzeća (Zagrebšped i Lagermax AED Croatia), dok preostalih pet poduzeća zaostaje za prosječnim brojem zaposlenih koji iznosi nešto više od 150.

udio-prema-ostvarenim-prihodima-u-2015-godiniNajveće poduzeće prema broju zaposlenih, Ricardo, ujedno je i najprogresivnije poduzeće prema rastu broja zaposlenih. Tako je Ricardo gotovo utrostručio zaposlenost u odnosu na 2011. godinu. Kontinuirane pozitivne trendove rasta zaposlenosti tijekom čitavog analiziranog razdoblja još bilježi Ralu Logistika koja je u odnosu na 2011. godinu udvostručila broj zaposlenih.

Primacošped, koji se po ovom parametru nalazi na osmom mjestu, također bilježi snažan porast zaposlenosti s obzirom da ih je u 2015. godini bilo gotovo trostruko više nego četiri godine ranije. Među poduzećima koja imaju blagi rast ili stabilno kretanje broja zaposlenih još su Lagermax, Kuehne & Nagel, Gebrüder Weiss, Cargo – Partner te DSV Hrvatska. Jedina dva analizirana poduzeća s negativnim trendom kretanja zaposlenosti su Intereuropa, kod koje se broj zaposlenih od 2011. godine smanjio za 41%, te Zagrebšped s padom zaposlenosti u istom razdoblju od 45%.

FINANCIJSKI POKAZATELJI
Vrlo slični udjeli kao i kod broja zaposlenih nalaze se i kod realiziranih prihoda. Vodeća tri poduzeća (Ricardo, Lagermax i Intereuropa) imaju natpolovični udio, no poredak je ipak nešto drugačiji. Iako se prema broju zaposlenih Lagermax nalazi tek na petoj poziciji, prema prihodovnosti oni su drugo najveće logističko poduzeće.

Sva ostala poduzeća imaju relativno stupnjevito kretanje udjela realiziranih prihoda prema zauzetoj poziciji. Ricardo je kao i kod broja zaposlenih imao snažan rast svoje prihodovnosti koja se tijekom analiziranog razdoblja gotovo udvostručila. Relativno najveći rast imalo je pretposljednje poduzeće na ljestvici, Primacošped, s obzirom da su se prihodi od 2011. godine upeterostručili.

logistika-zaposleni-prihodi-neto-dobit-izvozKontinuirano negativni trend smanjenja realiziranih prihoda ima Intereuropa, a vrlo nestabilne trendove imaju još Gebrüder Weiss i Zagrebšped. Najprofitabilnije poduzeće ujedno je i najveće poduzeće prema obujmu poslovanja (Ricardo), što jasno sugerira kako je ekonomija obujma izražena u ovoj djelatnosti. Još četiri poduzeća imala su pozitivno poslovanje u 2015. godini, pri čemu se ističe Zagrebšped koji ima negativne trendove prihodovnosti i zaposlenosti, ali unatoč tome uspijeva poslovati profitabilno.

Najveći neto gubitak iskazala je Ralu Logistika, koja s druge strane progresivno povećava obujam svog poslovanja. Analiza trenda kretanja neto dobiti jasno sugerira kako Ricardo i Ralu Logistika imaju najkvalitetnije trendove kretanja profitabilnosti tijekom analiziranog razdoblja.

trend-kretanja-neto-dobiti-od-2011-do-2015Tako je Ricardo s početne treće pozicije preuzeo vodeću poziciju prema profitabilnosti u posljednje dvije godine. Dobit Zagrebšpeda izrazito oscilira uz ipak pozitivne vrijednosti u svim analiziranim godinama, dok DSV Hrvatska ima negativnu dobit u posljednje tri godine. Nakon trogodišnjeg negativnog poslovanja, Gebrüder Weiss je u posljednjoj godini ponovno imao iskazanu neto dobit. S druge strane, Kuehne & Nagel posljednje dvije godine iskazuje gubitak, baš kao i Intereuropa u posljednje tri godine.

IZVOZ I INVESTICIJE
Uvjerljivo najveći izvoznik među analiziranim poduzećima je Ralu Logistika, dok s druge strane Gebrüder Weiss nije ostvarivao prihode u inozemstvu. Veliki izvoznici još su Lagermax i Intereuropa, dok ostala poduzeća imaju manje od 10% udjela među analiziranim poduzećima. Osim vodećeg poduzeća, snažne poraste izvoza tijekom analiziranog razdoblja još ostvaruju Ricardo, Zagrebšped te Cargo – Partner.

trend-kretanja-ostvarenih-prihoda-2011-2015Nakon visokih vrijednosti izvoza u prve tri analizirane godine, Gebrüder Weiss u posljednje dvije godine nije imao izvoznu aktivnost. Snažan porast izvozničke aktivnosti ima DSV Hrvatska, koja je u odnosu na početnu 2011. godinu udvostručila svoj izvoz. Visok pad iskazanog izvoza još je zabilježio i Kuehne & Nagel, dok Intereuropa te Primacošped imaju relativno stabilne trendove. U skladu s ogromnom ekspanzijom širenja poslovanja, Ralu Logistika je uvjerljivo vodeće poduzeće prema realiziranim investicijama u 2015. godini u odnosu na ostala analizirana poduzeća.

redosljed-prema-investicijama-2015-godinaGebrüder Weiss, s druge strane, nije imao iskazane investicije u dugotrajnu imovinu za 2015. godinu. Značajnije investicije osim vodećeg poduzeća još ima Ricardo, dok sva ostala poduzeća imaju relativno malu iskazanu vrijednost investiranja s obzirom na svoju veličinu.

Analiza trenda kretanja ovog pokazatelja sugerira kako vodeće poduzeće Ralu Logistika u prijašnjim godinama nije iskazivalo realizirane investicije.

S druge strane, Ricardo je značajno povećao vrijednost svojih investicija u posljednje dvije godine, a također kontinuirani rast investiranja bilježi Primacošped. Poprilično značajno povećanje investicija u posljednjoj godini imali su Intereuropa i Lagermax.

Branimir Kovačić
branimir.kovacic@bisnode.com
Viši financijski analitičar
bisnode