magma-logo-zgrada-midi1Izvanredna glavna skupština Magme održat će se 30. siječnja 2012. godine, stoji u obavijesti na internetskim stranicama ZSE-a.

Glavna tema skupštine, između ostalog, je i davanje suglasnosti Upravi društva za pripremu donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala. Povećanje temeljnog kapitala vršilo bi se ulozima u novcu i pravima, izdavanjem do 25.000.000 novih dionica, u iznosu do najviše 250.000.000,00 HRK.

U obrazloženju se navodi da Uprava kontinuirano radi na procesu restrukturiranja  od tržišnog, tehnološkog, organizacijskog, kadrovskog, i financijskog restrukturiranja.

Imajući u vidu otežano poslovanje Društva, posebice u uvjetima aktualne gospodarske krize i njezinih negativnih učinaka na poslovanje gospodarstva u Hrvatskoj uopće, a time i na samo Društvo, od iznimne je važnosti učiniti maksimalne napore u svrhu osiguranja zadovoljavajućeg nivoa likvidnosti i ukupnog financijskog položaja Društva, kao osnovnog uvjeta za efikasan nastavak poslovanja i razvoj Društva, stoji u obavijesti. (Lider)