Med kestena od 250 i 450 grama, punjen u punionici meda Medo-Flor u Donjem Dragonošcu povlači se i opoziva s tržišta, izvijestilo je danas Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Opoziva se med kestena od 250 grama s rokom trajanja 7. veljače 2017. godine i LOT oznaka LO2 i LO3 te med kestena od 450 grama s rokom trajanja 4. veljače 2017. godine i oznakom LO3.

Utvrđena je, naime, prisutnost permetrina i aletrina u medu.

Prema nalazu Hrvatskog veterinarskog instituta Zagreb (HVI), utvrđena koncentracija alertina je 0,103 mg/kg (dozvoljeno za med do 0,005 mg/kg), a permetrina 0,043 mg/kg (dozvoljeno je do 0,002 mg/kg).

“Permetrin i aletrin su sintetski spojevi skupine piretroida koji se naširoko koriste kao insekticidi protiv štetnih kukaca. Aletrin je sadržan i u primjeni za kućanske insekticide kao što je RAID”, pojasnili su iz Instituta.

Iz Medo-Flora poručuju da je u tijeku opoziv navedenih serija meda koje se povlače u skladište. Potrošačima koji su ih kupili savjetuju da ih ne koriste.

Med je, navode, otkupljen na hrvatskom tržištu od pčelara koji su obaviješteni o utvrđenom stanju, a u ‘spornim’ serijama radi se o količini od 354 kilograma.

Ministarstvo poljoprivrede je o povlačenju i opozivu meda navedenog roka trajanja i lota objavilo kao nacionalna kontakt točka za sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (HR RASFF), putem kojeg je i zaprimljena obavijest Veterinarske inspekcije o prisutnosti permetrina i aletrina u medu.

Kako navode, rezultati analize ukazuju da uzorak ne odgovara prema Uredbi Komisije (EU) br. 37/2010. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog porijekla, odnosno prilogu Uredbe Farmakološki djelatne tvari i njihovih klasifikacija u odnosu na najviše dopuštene količine (NDK), te prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća EU 396/2005 od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla loja nadopunjuju Direktivu Vijeća 91/414/EEC. (Novi list / Hina)