U okviru promatrane kategorije ukupno je 42,5% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja, pri čemu su cjenovne akcije praktično jedini način promocije jer čine 99,3% ukupne promotivne prodaje.

U kategoriju mesnih proizvoda ubrajamo meso (sirovo meso, meso spremno za kuhanje, meso spremno za jelo) te mesne prerađevine i suhomesnate proizvode (slanina i kobasice). Kako su covid pandemija, slabija turistička sezona, ali i povremena zatvaranja restorana utjecali na kategoriju mesnih proizvoda u smislu promotivnih prodaja pojašnjavamo u nastavku.

Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2020. do listopada 2020. prodaja kategorije mesnih proizvoda vrijednosno je porasla za osjetnih 8,9% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je količinska prodaja zabilježila manji rast od 3,7%. U okviru promatrane kategorije ukupno je 42,5% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja. Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije su praktično jedini način promocije jer čine 99,3% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja čine manje od 1% (tek preostalih 0,7%). U odnosu na isti period ranije godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je veliki rast od 10,9%, dok je prodaja promotivnih pakiranja rasla skoro dvostruko više, ili 19,7%, ali ovdje se radi o znatno manjem udjelu ukupne promocije kategorije.