Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) pokrenula je novi marketinški projekt pod nazivom “Dobrovoljno označavanje mesa peradi putem znaka Meso hrvatskih farmi”.

Pravo na korištenje znaka Meso hrvatskih farmi ostvaruje se za meso peradi (pileće, pureće i guščje) koje je proizvedeno od peradi koja je izvaljena, utovljena i zaklana u Republici Hrvatskoj.

Cilj uvođenja znaka jest informiranje potrošača o podrijetlu mesa peradi koje se sustavno kontrolira kao i potpomaganje daljnjeg razvoja peradarske proizvodnje u Hrvatskoj, koja uvelike ovisi o jačoj povezanosti proizvođača peradi, prerađivačke industrije i potrošača.

Proces dobrovoljnog označavanja mesa peradi započinje na način da zainteresirani Subjekt u poslovanju s hranom podnosi Zahtjev za korištenje Znaka u HPA zajedno sa svim potrebnim dokumentima kao i listom proizvoda, odnosno skupinom proizvoda na kojima će koristiti znak, a HPA na temelju dokaza o upisu u Upisnik odobrenih objekata za klanje, rasijecanje i preradu mesa, podataka kojima se označava proizvod, te mjera koje klaonice i ostali subjekti u sustavu označavanja poduzimaju glede jamčenja točnosti podataka, donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva za korištenje znaka.

Proizvođači peradi čije će meso biti označeno sukladno ovim uvjetima, obavezni su pri Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo upisati objekte u Registar farmi koji je sastavni dio Jedinstvenog registra domaćih životinja te u Upisnik proizvođača prema načinu uzgoja dok subjekti u poslovanju s hranom od svojih proizvođača glede dokazivanja sljedivosti u tovu, potražuju tovnu listu za određenu vrstu peradi te prilikom formiranja proizvodne serije (LOT broja), klaonice su se obvezne pridržavati svih pravila propisanih sukladno Pravilniku o tržišnim standardima za meso peradi.

“Kupnjom proizvoda označenih prepoznatljivim znakom Meso hrvatskih farmi potrošači mogu biti sigurni u podrijetlo i dokazanu kvalitetu mesa proizvedenog u Hrvatskoj. Samim time, svi zajedno sudjelujemo u razvoju i povećanju domaće proizvodnje”, poručuju iz HPA.