Vlada je Saboru na donošenje uputila izmjene Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, kojima se uz ostalo proširuje obuhvat nepoštenih trgovačkih praksi, s njih 33 na 43. Proširuje se i obuhvat proizvoda na sve neprerađene poljoprivredne proizvode, ne samo prehrambene, a proširuje se i krug onih na koje se zakon primjenjuje smanjenjem praga ukupnog prihoda.

Zakonske su izmjene usklađene s europskom direktivom o nepoštenim trgovačkim praksama iz 2019. godine, pa se tako umjesto različitih pojmova, poput otkupljivača, prerađivača i trgovca, uvodi jedinstven pojam kupca – fizičke i pravne osobe koje kupuju poljoprivredne i prehrambene proizvode, objasnila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Naglasila je i kako se predloženim izmjenama proširuje i obuhvat adresata na koje se primjenjuju nepoštene trgovačke prakse, i to smanjenjem praga ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda i primitaka. Tako se, prema prijedlogu, smatra da svi kupci s prometom iznad 15 milijuna kuna imaju značajnu pregovaračku snagu, odnosno ulaze u obuhvat zakona, dok je do sada prag bio puno viši i zakon se primjenjivao na kupce s prometom većim od 50 milijuna kuna, odnosno supermarkete s prometom većim od 100 milijuna kuna.

Vučković je istaknula i da se predloženim izmjenama uvode i posebne nepoštene trgovačke prakse i definiraju posebno osjetljivi prehrambeni proizvodi – meso, mlijeko i mliječni proizvodi, ulje, šećer, brašno, voće i povrće – te definira krajnja prodajna cijena za te posebno osjetljive proizvode.

Izmjenama se razrađuje i dodatno postupanje vezano uz nenajavljene kontrole te mehanizmi zaštite identiteta prijavitelja, a u skladu s primjedbama saborskog Odbora za poljoprivredu preciznije se definira i zaštita podnositelja prijave.

Prema prijedlogu, izmjene Zakona stupile bi na snagu početkom rujna ove godine.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!