Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u javnu raspravu Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030., kojim se definiraju ciljevi i mjere za poticanje razvoja primarne ekološke poljoprivredne i akvakulturne proizvodnje te napretka pratećih djelatnosti prerade i trgovine tim proizvodima kako bi se potaknulo povećanje potrošnje ekološke hrane u RH.

Riječ je, kako se navodi u priopćenju Ministarstva, o ključnom strateškom dokumentu za utvrđivanje okosnice razvoja ekološke poljoprivrede i akvakulture u sljedećih sedam godina, s usuglašenom vizijom razvoja – Održiv i konkurentan sektor hrvatske ekološke poljoprivrede i akvakulture, usklađen sa standardima visoke kvalitete te podržan učinkovitim upravljanjem prirodnim resursima i digitalizacijom.

Postupak izrade akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede uključivao je analizu trenutnog stanja i trendova u sektoru ekološke poljoprivrede EU i RH te financijske potpore na raspolaganju ekološkim subjektima u programskom razdoblju 2014. – 2020., izradu analize snaga, slabosti, prilika i prijetnji ekološke poljoprivrede i akvakulture u Hrvatskoj (SWOT analiza), kao i definiranje vizije, posebnih ciljeva, mjera, pripadajućeg terminskog i financijskog plana, okvira za praćenje i vrednovanje te utvrđivanje povezanosti definiranih posebnih ciljeva i mjera s drugim strateškim dokumentima na europskoj i nacionalnoj razini.

Definirano je pet posebnih ciljeva i ukupno 27 mjera za njihovo postizanje, a kojima će se poticati razvoj ekološke poljoprivrede i akvakulture do 2030. godine, navode iz Ministarstva.

Napominju kako će se kroz definirane mjere osigurati potrebne edukacije, savjetovanja i informativna podrška ekološkim proizvođačima, potaknuti poljoprivredne proizvođače na prijelaz s konvencionalne na ekološku proizvodnju, osigurati financijska održivost proizvođača te im olakšati proces proizvodnje, prerade i udruživanja, olakšati put ekoloških proizvoda od proizvođača do potrošača poticanjem promocije, distribucije i prodaje kroz turizam, poboljšati percepcija potrošača o ekološkim proizvodima kroz informiranje te poticati istraživanja i inovacije s ciljem brže zelene i digitalne tranzicije.

Također, naglasak će se staviti i na poboljšanje sustava upravljanja i kontrole, međuinstitucionalnu suradnju, kao i uspostavu sustavnog praćenja i pohrane podataka. (Hina)

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!