Spar Hrvatska najavio je kako će s uvođenjem eura, od 1. siječnja 2023. godine, redovne cijene svih proizvoda, njih više od 30.000 tisuća zaokružiti na niže. Tako će se kod preračunavanja svake pojedine cijene, iz kune u euro, maknuti treća decimala. Kod svih proizvoda to znači zaokruživanje na niže!

Na primjer, S-BUDGET trajno mlijeko danas košta 7,29 kn što je preračunato 0,967 eura. Matematički bi se zaokružilo na gore na 0,97 eura, no u Sparu miču treću decimalu – te je cijena 0,96 eura, što preračunato u kune iznosi 7,23 kn.

“SPAR GARANCIJA zaokruživanja cijena na niže ulog je Spara u odnos s kupcima. Kompanija njeguje transparentan i odgovoran odnos prema kupcima te je i prilikom uvođenja eura nađen način kako kupcima osigurati povoljniju kupnju uz najveći izbor i najbolju kvalitetu proizvoda”, priopćili su iz ovog trgovačkog lanca.