GMO-kukuruz-midiSaborski Odbor za poljoprivredu suglasio se da Zakon o genetski modificiranim organizmima (GMO) Sabor treba izmijeniti u redovitoj proceduri, ne po hitnom postupku kako traži Vlada. Dio članova Odbora izrazio je bojazan da te izmjene zapravo znače liberalizaciju uzgoja i prometa GMO-a.

Vladini, odnosno predstavnici resornih ministarstava uvjeravali su pak da se ne dovodi u pitanje općenito stajalište da Hrvatska treba biti zemlja bez GMO-a.

“Direktiva EU-a stavila je Hrvatsku na popis zemalja u kojima je zabranjen uzgoj određenih GMO-a, pa i jedne vrste GM kukuruza, i sada bi to trebalo ugraditi i u nacionalno zakonodavstvo”, objasnila je zahtjev za hitnošću pomoćnica ministra zdravlja Vera Katalinić.

Bivši ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina (SDP) ističe pak kako se predloženim izmjenama Vladi otvara mogućnost da u određenim regijama dopusti proizvodnju GMO-a i protivi se hitnosti jer se radi, kako je rekao, o vrlo složenoj problematici.

HDZ-ov zastupnik Josip Križanić (HDZ) traži jasan odgovor znače li ponuđene izmjene liberalizaciju ili pooštravanje uvjeta za korištenje GMO-a, zanima ga odnos prema uvozu mesa iz zemalja u kojima je dopušten GMO u hrani za životinje, poput Brazila ili Urugvaja.

“Svi bi proizvodi morali biti adekvatno deklarirani, onda se takvi ne mogu uvesti, a ako se radi o lažnom deklariranju, to je stvar drugih tijela”, odgovara Katalinić. U prošloj je godini, navela je, njezino Ministarstvo kontroliralo oko 2500 uzoraka, a nedopuštene razina GMO-a bila je u samo njih sedam.

Branko Hrg (HSS) i Vladimir Bilek (NZ) suglasni su da Hrvatski sabor mora imati glavnu ulogu kad je u pitanju GMO.

“Nije dobro da se stavljamo u situaciju da bilo koje izvršno tijelo, pa i Vlada, bez Sabora, bez široke rasprave, može eventualno odlučiti da se nešto može raditi s GMO-om u Hrvatskoj”, poručuje Hrg te dodaje da ima ‘osjećaj’ da se, ipak, otvaraju vrata mogućem, makar i eksperimentalnom uzgoju GMO-a.

“Sabor mora biti kontrolni mehanizam da nitko ne može dopustiti ni uzgoj ni uvoz hrane s GMO-om bilo za ljude ili stoku. Hrvatska mora ostati zemlja bez GMO-a, treba pojačati kontrolu svega što s te strane ulazi u Hrvatsku”, naglašava Bilek.

Franjo Lucić (HDZ) naglasak stavlja na inspekcije, kaže da država ne poduzima ništa da zaštiti domaću proizvodnju. “Naše inspekcije moraju proraditi, kad se to dogodi – neće biti problema s uvozom bilo smrznutog mesa bilo GMO-a”, zaključio je Lucić. (vijesti.hrt.hr)