damien perillat paypalOd 1. srpnja 2015. godine PayPalov Program zaštite kupca će pokrivati fizičke stvari kao i nematerijalne robe i usluge. Nematerijalne robe ne zahtijevaju fizičku dostavu od prodavača do kupca te uključuju usluge i digitalne proizvode kao što su muzika, knjige i igre u digitalnom obliku, putne karte i softver.

PayPal će nadoknaditi troškove kupcima koji dobiju uslugu ili digitalni proizvod koji je značajno drugačiji od onoga kako je bio opisan ili plate uslugu ili digitalni proizvod a oni im ne budu isporučeni.

To se nastavlja na proširenje PayPalovog Programa zaštite kupca od prošle godine kada je bila uključena roba izrađena po narudžbi i rok za pritužbe učetverostručen s 45 na 180 dana. Nova zaštita će pružiti kupcima još veću sigurnost prilikom kupnje digitalnih proizvoda i usluga.

Izmjene su uvedene nakon zamolbi potrošača koji su tražili da se zaštita proširi i na usluge i proizvode kao što su putne karte i digitalni proizvodi. Te promjene potvrđuju PayPalovu reputaciju kao bržeg i sigurnijeg načina plaćanja preko weba, pametnih telefona i na prodajnim mjestima.

Promjena se temelji na uspjehu pilot programa, koji je pokrenut u lipnju 2014. godine u Velikoj Britaniji, nakon što su britanski potrošači vrlo pozitivno reagirali na proširenje zaštite.

“Svjedočimo sve većoj i većoj digitalizaciji usluga i očekujemo da će digitalni proizvodi biti pokretačka snaga u online trgovini. Sretni smo što možemo proširiti naš Program zaštite potrošača tako da sada pokriva i nematerijalne proizvode te tako za online kupce uklanja dobro poznat problem. Vjerujemo da će taj prošireni program zaštite koristiti i prodavačima zbog veće sigurnosti koju će kupci osjećati prilikom kupnje digitalnih proizvoda i usluga na webu” rekao je Damien Perillat, direktor PayPala za centralnu i istočnu Europu.

Jedini proizvodi i usluge koji neće biti pokriveni od 1. srpnja su nekretnine, tvrtke, vozila, proizvodi po narudžbi (za pritužbe da ne odgovaraju opisu), industrijski strojevi, ekvivalenti gotovine i proizvodi koji su zabranjeni prema PayPalovoj politici prihvatljivog korištenja.