U 2016. godini društvu Pevec d.d. prihodi od prodaje trgovačke robe iznosili su gotovo milijardu i 313 milijuna kuna što je rast od 18% u odnosu na godinu ranije

Neto dobit pak, manja je 19% u odnosu na godinu ranije i iznosi oko 19,5 milijuna kuna.

Najveći utjecaj na rezultate imao je preneseni gubitak iz prethodnog razdoblja u iznosu od gotovo 93,4 milijuna kn.

“Uprava je odgovorna pripremiti financijske izvještaje koji daju istinit i utemeljen prikaz financijskog položaja i financijskog rezultata kompanije u skladu s važećim računovodstvenim standardima. S ciljem pravovremenog, nedvosmislenog i jednakog izvještavanja, Pevec d.d. će odsad u interesu svih dioničara i dionika financijske izvještaje prikazivati uz dosljednju primjenu računovodstvenih politika. Odgovornost je Uprave poduzimati sve raspoložive mjere u cilju očuvanja imovine kompanije te u sprječavanju i otkrivanju prijevara i ostalih nezakonitosti i nepravilnosti. Kompanija se trenutačno nalazi na prekretnici usmjerenoj dugoročnom, održivom, stabilnom i kontinuiranom rastu. No, kako se unatrag četiri i pol godine, otkako je Pevec izašao iz stečaja, nisu vjerodostojno prikazale potencijalne ekonomske štete, a kompanija je opterećena sporovima čija vrijednost premašuje 100 milijuna kuna, sada moramo donositi odluke i procjene koje su razumne i razborite. Pripremamo konsolidirana financijska izvješća koja će realno i objektivno prikazati stanje kompanije u cjelini”, rekao je predsjednik Uprave Pevec d.d. Jurica Lovrinčević.

Ostvarene investicije u 2016. godini iznose 40,8 milijuna kuna. Od toga iznosa 75% su ulaganja u kupnju nekretnina, 6% u opremanje novih centara, 9% su materijalna ulaganja u postojeće centre te 8% iznose ulaganja u informatizaciju i unapređenje procesa (software i licence). Sve investicije financirane su vlastitim sredstvima.

Pevec je pokrenuo projekt izrade web shopa, koji će biti realiziran u toku 2017.g. te ćemo na taj način omogućiti kupcima mogućnost višekanalne prodaje, odnosno izbor da li će kupnju obaviti online ili u fizičkoj trgovini. (SEEbiz)