Plodine su odlučile isplatiti dividendu od 61,54 kune po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti.

Osim toga, kompanija će povećati temeljni kapital sa 130 na 170 milijuna kuna. Za povećanje temeljnog kapitala upotrijebit će se dobit iz 2013. godine te dio zadržane dobiti iz ranijih godina.

Za revizora društva određuje se Iris Nova d.o.o. iz Rijeke. (SEEbiz.eu)