jasmina-ranilovic-midiOd 1. srpnja 2012. na poziciju direktorice sektora Istraživanje i razvoj Podravke imenovana je dr. sc. Jasmina Ranilović, priopćeno je iz koprivničke prehrambene kompanije.

Jasmina Ranilović akademski naslov doktora znanosti stječe 2008. godine iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, grane nutricionizam, na temu percepcije i prehrambenog ponašanja potrošača te na taj način povezuje dva područja – nutricionizam i marketing. Diplomirala je također na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Od 1993. godine, radi u Podravki, direktorica je Kontrole kvalitete od 2006. godine pri čemu rukovodi sustavom od deset laboratorija za kontrolu kvalitete i zdravstvenu ispravnost Podravkine hrane i pića te odjelom za dokumentaciju, registraciju i zakonodavstvo.

U Kontroli kvalitete značajno doprinosi, između ostalog, transparentnosti sustava kontrole kvalitete, efikasnosti i uštedama. Projektni je voditelj implementacije modula SAP-a za upravljanje kvalitetom (QM) pri čemu je Podravka bila prva kompanija u Hrvatskoj koja je taj modul implementirala u svoj sustav.

Paralelno objavljuje mnogobrojne znanstvene i stručne radove, predavač je na kongresima te kao predstavnik industrije i ekspert sudjeluje na EU projektima. Surađuje sa sveučilištima u zemlji i regiji te je vanjski predavač Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu od 2008 godine.

Na međunarodni natječaj za posao direktora Istraživanja i razvoja javilo se pedesetak kompetentnih kandidata, većim dijelom eksternih, ali i doktora znanosti zaposlenih u okviru grupe Podravka.

Svi kandidati menadžmentu su predložili plan i program razvoja istraživanja i razvoja grupe Podravka te je temeljem ponuđenih rješenja u ovom strateškom području odabrana upravo interna kandidatkinja – dr. sc. Jasmina Ranilović, navodi se u priopćenju Podravke.