Glavna skupština dioničara Podravke d.d. podržala je sve prijedloge odluka Uprave i Nadzornog odbora upućenih na odlučivanje. Među brojnim odlukama, posebnu pažnju javnosti izaziva odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva, te s time povezana odluka o organiziranom radničkom dioničarstvu.

podravka zgradaNakon usvajanja prijedloga odluke o povećanju temeljnog kapitala za iznos prošlogodišnje dobiti od 108 milijuna kuna, temeljni kapital Društva dodatno se povećava izdavanjem do 1,7 milijuna novih redovnih dionica Podravke d.d. po cijeni od 300,00 kuna.

Povećanjem temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, Podravka očekuje prikupiti do 510 milijuna kuna.

Prikupljena sredstva prvenstveno se planiraju koristiti za financiranje akvizicije dionica društva Žito d.d. Ljubljana, za ulaganje u širenje poslovanja na novim tržištima te kao djelomični izvor financiranja investicije izgradnje nove tvornice krutih, polukrutih i tekućih lijekova Belupa čime se namjeravaju osigurati dovoljni proizvodni kapaciteti za daljnji rast i razvoj.

Financiranjem navedenih projekata, izdavanjem novih redovnih dionica umjesto povećanjem duga, Grupa Podravka zadržat će zaduženost na niskim razinama što će osloboditi potencijal za financiranje daljnjeg širenja i investiranja u razvoj poslovanja na svim razinama.

U prvom krugu upisa novih dionica pravo sudjelovanja imaju samo radnici kroz program Organiziranog radničkog dioničarstva (ESOP program).

ESOP program pokreće se temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora za sudjelovanje radnika u povećanju temeljnog kapitala Društva javnom ponudom, a sukladno uvjerenju Uprave i Nadzornog odbora da će se, ispreplitanjem dioničarske strukture i strukture radnika društava koja čine dio grupe Podravka, osigurati Društvu bolji poslovni rezultati te tako doprinijeti prosperitetu, kako Društva, tako i grupe Podravka kao cjeline.

ESOP program uključuje davanje prava radnicima društava Podravka d.d., Danica d.o.o., Belupo d.d. i Ljekarne Deltis Pharm na prvenstveni upis i uplatu dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva. U prvom krugu, prednost pri upisu i uplati dionica imaju radnici navedenih društava koji na dan 03. lipnja 2015. godine, odnosno na dan donošenja odluke Glavne skupštine imaju status radnika (radnici na neodređeno vrijeme, radnici na određeno vrijeme, sezonski radnici).

U slučaju da navedeni radnici u prvom krugu upišu i uplate više od 314.640 dionica, te ovisno o rezultatima upisa i uplate dionica u drugom krugu od strane postojećih dioničara koji će u tom dijelu zadržati pravo prvenstva pri upisu novih dionica, radnicima će biti omogućeno stjecanje dionica Društva tako da ukupan broj novih dionica koje mogu steći radnici iznosi najviše do 813.000 dionica Društva (što će predstavljati više od 12% temeljnog kapitala Društva nakon njegova povećanja uz uvjet maksimalno predviđenog povećanja temeljnog kapitala Društva).

Minimalni broj dionica za upis i uplatu od strane radnika Društva neće biti određen, a pojedini radnik, u okviru ESOP programa, moći će upisati najviše do 500 novih dionica po cijeni od 300,00 kuna.

ESOP program uključivat će i sustav nagrađivanja na načina da svakom radniku koji stekne dionice Društva isključivo putem ESOP programa u okviru prvog kruga upisa i uplate dionica i zadrži sve tako stečene dionice u razdoblju od dvije odnosno tri godine od dana stjecanja, Društvo dodijeliti dodatne dionice Društva.

Tako će se radnicima na svakih 10 stečenih dionica u okviru povećanja temeljnog kapitala Društva dodijeliti 1 dodatna dionica po isteku druge godine držanja kupljenih dionica dok će po isteku treće godine dodijeliti dodatne 2 dionice na svakih 10 stečenih. Dakle, po isteku treće godine držanja kupljenih dionica radnici će ukupno dobiti po 3 dionice na svakih 10 stečenih dionica.

Osnovni ciljevi ESOP programa za Podravku su:
– daljnji razvoj lojalnosti radnika kroz sudjelovanje u vlasništvu kompanije
– povećanje produktivnosti Podravke temeljeno na srednjoročnim i dugoročnim efektima programa (motiviranost, efikasnost, poduzetnost, predanost,…)
– uključivanje radnika u vlasništvo nad dionicama Podravke pod povlaštenim uvjetima jer takvu priliku dio radnika nikada nije imao
– povezivanje interesa zaposlenika s interesima vlasnika
– stvaranje dodatnog impulsa ostvarenja strategije društva, u smislu povezivanja interesa rasta i profitabilnosti s jedne strane i dugoročne dobrobiti za radnike s druge strane.

Ključno načelo koje Podravka želi naglasiti je načelo jednakosti svih radnika kod sudjelovanja u programu. Svim radnicima ponudit će se isti uvjeti sudjelovanja u ESOP programu.