Grupa Podravka u protekloj je godini poslovala s gubitkom od 20,1 milijuna kuna, a glavni uzročnik gubitka su usklađivanja vrijednosti imovine i otpremnine za zbrinjavanje viška zaposlenih, priopćeno je iz koprivničke prehrambene tvrtke.

Rezultat poslovanja Grupe Podravka u 2012. godini pod značajnim je utjecajem jednokratnih stavki koje u razini neto dobiti ukupno iznose 131,8 milijuna kuna, te se prvenstveno odnose na usklađenja vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine te otpremnine u skladu s programom zbrinjavanja viška zaposlenika.

Naime, u 2012. godini izvršena su umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine stečene u prethodnim razdobljima prema zabilježenim trendovima na tržištu i materijalne imovine koja nije u funkciji stvaranja nove vrijednosti, te navedena usklađenja ukupno iznose 37,4 milijuna kuna.

Povrh toga, ostale jednokratne stavke koje su negativno utjecale na rezultate poslovanja iznosile su 63,6 milijuna kuna, a odnose se na troškove nastale zbrinjavanjem viška radnika u iznosu od 49,9 milijuna kuna, rezervacije temeljem poreznog rješenja od 4,6 milijuna kuna i rezervacije za sudske sporove koji ne proizlaze iz operativnog poslovanja u iznosu od 9,1 milijuna kuna.

Razina neto dobiti dodatno je korigirana i za iznos ispravka vrijednosti odgođene porezne imovine u iznosu od 30,8 milijuna kuna što dovodi do ukupnog gubitka Grupe Podravka u iznosu od 20,1 milijun kuna.

Inače, neto dobit Grupe Podravka bez jednokratnih stavki u 2012. godini iznosi 111,7 milijuna kuna, što predstavlja rast od 7 posto u usporedbi s godinom ranije.

Ukupna prodaja Grupe Podravka u 2012. godini iznosila je 3,63 milijarde kuna te je na istoj razini kao 2011. godine.

Prodaja strateškog poslovnog područja (SPP) Prehrana i pića iznosila je 2,8 milijardi kuna, što predstavlja smanjenje prodaje od 1 posto, dok je prodaja SPP Farmaceutika iznosila 827,4 milijuna kuna, što predstavlja porast prodaje od 4 posto.

Nešto niža razina prodaje strateškog poslovnog područja Prehrana i pića posljedica je niže prodaje u Hrvatskoj i srednjoj Europi. Niža prodaja u Hrvatskoj posljedica je dugotrajne recesije pri čemu domaća potražnja i dalje slabi te realni promet u trgovini na malo bilježi pad.

S druge strane, tržište jugoistočne Europe bilježi porast prodaje SPP-a Prehrana i pića od 2 posto s najvećim doprinosom tržišta Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova. Povrh toga, tržište zapadne Europe, prekooceanskih zemalja i Dalekog istoka bilježi rast prodaje od 3 posto, a najveći doprinos imaju tržišta Australije i SAD-a.

SPP Farmaceutika ostvarilo je prodaju u iznosu od 827,4 milijuna kuna, odnosno prodaja je porasla za 4 posto na godišnjoj razini. Navedeni porast generiran je temeljem više razine prodaje inozemnih tržišta među kojima se najviše ističu Rusija te Bosna i Hercegovina.

“Unatoč trendu smanjenja potrošnje na većini značajnih tržišta na kojima smo prisutni, uspjeli smo cjenovnim pozicioniranjem i dodatnim aktivnostima ukupni nivo prodaje zadržati na razini 2011. godine. Pored toga, započeli smo snažan proces restrukturiranja kompanije od kojeg očekujemo pozitivne efekte u narednom razdoblju. Nastavili smo s ‘čišćenjem’ bilance što je dovelo do jednokratnih stavki koje su utjecale na smanjenje neto dobiti u promatranom razdoblju, ali time stvaramo dobre pretpostavke za kvalitetnije upravljanje poslovanjem u narednom razdoblju”, istaknuo je Zvonimir Mršić, predsjednik Uprave Podravke prigodom objave poslovnih rezultata.

Ukupna vrijednost kapitalnih ulaganja tijekom 2012. godine iznosila je 94,4 milijuna kuna, dok je neto novac ostvaren poslovnim aktivnostima veći za 95 milijuna kuna što predstavlja rast od 62 posto u odnosu na godinu ranije, zaključuje se u priopćenju.