U Hrvatskoj poljoprivrednu aktivnost obavlja 232.990 poljoprivrednih gospodarstava i oni koriste 1,3 milijuna hektara poljoprivrednih površina, konačni su podaci o strukturi poljoprivrednih gospodarstava sa stanjem 1. lipnja prošle godine koje je objavio Državni zavod za statistiku.

poljoprivredna-povrsina-midiPo tim podacima, prosječno je poljoprivredno gospodarstvo u prošloj godini koristilo 5,6 hektara poljoprivrednih površina.

Od ukupno 232.990 poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj njih 230.750 su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a preostalih 2240 su poslovni subjekti.

Pritom obiteljska poljoprivredna gospodarstva koriste ili obrađuju 1,1 milijun hektara poljoprivrednih površina, a poslovni subjekti 213 tisuća hektara.

Iz tih podataka proizlazi da obiteljska poljoprivredna gospodarstva u ukupnom broju poljoprivrednih gospodarstava imaju udio od 99 posto, a u ukupno korištenim poljoprivrednim površinama udio od 83,8 posto, dok trgovačka društva, obrti ili zadruge registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u broju gospodarstava imaju udio od oko jedan posto i koriste oko 16,2 posto poljoprivrednih površina.

Statistički podatci također pokazuju da prosječno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koristi 4,8 hektara poljoprivrednih površina, dok poslovni subjekti prosječno koriste 95 hektara.

Po podacima Državnog zavoda za statistiku, od ukupno 1,3 milijuna hektara korištenih poljoprivrednih površina većina se, oko 68 posto površina ili 895 tisuća hektara, odnosi na oranice i vrtove.

Trajni travnjaci, odnosno površine korištene za ispašu te za pripremu sijena i sjenaže (livade i pašnjaci) u ukupno korištenoj poljoprivrednoj površini imaju udio od 25,7 posto i u prošloj je godini u kategoriji trajnih travnjaka bilo 338 tisuća hektara.

Iz DZS-a pritom napominju da se to odnosi na stvarno korištenu površinu, a procjenjuje se da je površina i veća jer se više gospodarstava zajednički koristi državnim zemljištem za ispašu stoke.

Pod trajnim je nasadima (voćnjaci, vinogradi, maslinici, rasadnici i košaračka vrba), u prošloj godini bilo ukupno 79 tisuća hektara, a za povrtnjake se koristilo tri tisuće hektara.

Statistički podaci o broju stoke pokazuju da je sredinom prošle godine u Hrvatskoj bilo 13,4 milijuna komada peradi, svinja oko 1,5 milijuna komada, ovaca 885 tisuća komada, 112 tisuća komada koza, a goveda je bilo 496 tisuća grla. (H)