Poslodavci sve više ulažu u obrazovanje svojih zaposlenika jer je to investicija koja tvrtki osigurava dugotrajnu kvalitetu i konkurentnost na tržištu te je unazad nekoliko godina snažno povećan interes za internim edukacijama prilagođenih potrebama samih kompanija

Prema Pregledniku studijskih programa Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), u Hrvatskoj ima ukupno 104 javnih visokih učilišta, od čega je osam javnih sveučilišta, 82 sastavnice sveučilišta, 11 javnih veleučilišta i tri javne visoke škole. Privatnih visokih učilišta je 27, među kojima su dva privatna sveučilišta, četiri privatna veleučilišta i 21 privatna visoka škola.

Osim toga, na tržištu postoji i niz kvalitetnih privatnih tvrtki koje se bave savjetodavnim uslugama kao i uslugama iz područja izvođenja specijaliziranih seminara, odnosno razvojnih programa.

Premda je termin cjeloživotnog učenja u određenoj formi već pomalo izlizan jer se u javnom životu nerijetko koristi u dnevno-političke svrhe na deklarativan način i bez ikakve natruhe primjene u realnom poslovanju, u ovom broju magazina htjeli smo ukazati na to da u Hrvatskoj postoje privatne obrazovne institucije koje nude primjenjive edukacijske programe, odnosno htjeli smo posvetiti prostor ovoj krucijalnoj temi i to prvenstveno fokusirajući se na aspekt usavršavanja stručnjaka koji već rade u poslovnom sektoru s nakanom da uvidimo u kojoj mjeri obrazovne institucije mogu odgovoriti na potrebe tržišta za edukacijom vodećih menadžerskih kadrova u domaćim tvrtkama.

Upravo taj potonji aspekt predmet je našeg interesa u ovom članku.

POTREBE GOSPODARSTVA
Jasmina Sočković iz tvrtke Pilgrim, za osobno i poslovno savjetovanje, uvjerenja je da su privatne obrazovne ustanove, zajedno s mnogim privatnim tvrtkama koje nude razvojne programe, više nego sposobne odgovoriti na potrebe gospodarstva u pogledu programa za usavršavanje visoko obrazovanog kadra u hrvatskim poduzećima.

Pilgrim inače nudi usluge razvoja liderskih kompetencija i osnovnih kompetencija menadžera na svim razinama te programe vezane uz organizacijski razvoj i analizu, upravljanje ljudskim resursima, komunikacijskih vještina, razvoja timova, coachinga, kao i niz programa iz područja osobnog razvoja koji su prilagođeni svakoj grupi zasebno.

Sočković kaže kako interes za ovako definiranim edukacijama uvijek postoji, bez obzira je li kriza ili ne, ali i da budžeti variraju ovisno o financijskoj situaciji.

“Tvrtke ne mogu funkcionirati ako ne ulažu u znanje i vještine svojih djelatnika. Drugim riječima, ne mogu hvatati korak sa zahtjevima okruženja, izazovima konkurencije i očekivanjima svojih zaposlenika, ako ne ulažu u njihov razvoj. Dio današnje radne snage motiviran je prije svega mogućnostima da profesionalno napreduju, a pri tome ne mislim samo na hijerarhijsko napredovanje, već na razvoj svojih stručnih kompetencija. To je mnogima jedina sigurnost. Drugim riječima, danas dijelu zaposlenika sigurnost ne predstavlja ‘sigurno radno mjesto’, već izvanredne stručne kompetencije koje imaju (stečeno znanje, iskustvo itd.) i zbog kojih znaju da će lako naći novo radno mjesto u slučaju da im trenutna tvrtka dođe u probleme. To se u konačnici i vidi zadnjih godina kada dio stručnjaka s lakoćom nalazi visoko plaćena radna mjesta u inozemstvu, a lokalne tvrtke se bore tako da, osim plaće, poboljšavaju sve elemente radnog okruženja kako bi ih i time zadržali kod sebe”, objašnjava Sočković.

GLOBALNO SELO
Zanimljiv je i primjer Veleučilišta s pravom javnosti Baltazar Zaprešić koje, nakon 16 godina rada, od ove godine pokreće i programe usavršavanja kao i programa cjeloživotnoga obrazovanja koji su u pripremi za jesen.

“Prepoznajući potrebe tržišta, prvi od programa koji smo počeli izvoditi jest program za licenciranje turističkih vodiča i voditelja poslovnica koji je iznimno dobro prihvaćen i veseli nas veliki interes za njega”, navode iz odjela za odnose s javnošću ovog veleučilišta.

RIT Croatia, međunarodni kampus renomiranog američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology, u Hrvatskoj posluje od 1997. godine provodeći uglavnom američke preddiplomske stručne studije.

Don Hudspeth, predsjednik i dekan RIT Croatia, ovim povodom kaže: “Iznimno mi je drago da razgovaramo o cjeloživotnom učenju i obrazovanju. Učvršćivanje postojećih te stjecanje novih znanja u svim fazama života, i kroz formalno i neformalno obrazovanje, obogaćuje pojedinca i razvija društvo u cjelini. Pričamo o načinu razmišljanja koji je blizak i poznat u američkom društvu i u posljednjih se 20 godina dobro razvija u Hrvatskoj. Svijet je zaista globalno selo, a s obzirom na uznapredovanu tehnologiju i tempo kojim se dalje razvija, nadograđivanje i razvoj naših znanja, u smislu poslova i karijera, trebaju pratiti taj tempo. U tom smislu, važno je i da obrazovni programi prate potrebe tržišta – kako tematikom, tako i kvalitetom.”

RIT Croatia u sklopu cjeloživotnog obrazovanja provodi i Master of Science studij naziva Service Leadership and Innovation koji izvode američki profesori s matičnog kampusa iz države New York, a namijenjen je onima koji žele steći napredna znanja i vještine u područjima inovacija, leadershipa i menadžmenta, a poslije završetka studija polaznici stječu međunarodno priznatu američku diplomu.

“Studij je prilagođen zaposlenim osobama i zahtijeva podosta čitanja i pisanja i, između ostalog, napredno znanje engleskog jezika. Nastavno na interes za studijem u posljednjih pet godina vidljivo je da tržište prepoznaje važnost kontinuiranog učenja i nadogradnje znanja i vještina. Javljaju nam se ljudi koji su netom završili studij kao i oni koji su već razvili karijere i dolaze iz najrazličitijih industrija (glazbena akademija, arhitekti, ljudi iz naftne industrije, turizma, telekomunikacija itd.)”, za kraj će Hudspeth.

MNOŠTVO PROGRAMA
Ipak, vjerojatno dva najpoznatija privatna veleučilišta su VERN’ i ZŠEM. VERN’ je privatno veleučilište koje kao visokoobrazovna ustanova djeluje od 2000. godine na temelju dopusnice Ministarstva znanosti i tehnologije te je, s obzirom na godinu svoga osnutka, prvo privatno poslovno visoko učilište u neovisnoj Hrvatskoj.

U lipnju 2009. VERN’ postaje članicom udruge European Foundation for Management Development, koja okuplja više od 700 poslovnih subjekata iz sektora obrazovanja, poslovanja, javnih službi i konzaltinga iz 80 zemalja svijeta. Na naše pitanje u kojoj su mjeri privatna visoka učilišta u Hrvatskoj sposobna odgovoriti na potrebe gospodarstva u pogledu programa za usavršavanje visoko obrazovanog kadra u domaćim tvrtkama, iz ovog veleučilišta ističu kako potražnju za obrazovnim programima, ali i ponudu tih programa, u značajnoj mjeri oblikuje složenost poslovnih procesa i njihova međusobna integracija te aktualni trendovi na tržištu.

Iz perspektive edukatora, u poslovnim organizacijama postoje dva smjera potreba za usvajanjem ili usavršavanjem stručnih znanja i vještina.

Prvi se odnosi na sve veću specijalizaciju znanja i vještina za pojedine segmente, poput ICT-a, turizma, financija, prodaje, komunikacija itd., dok se drugi odnosi na opća znanja i vještine s kojima profesionalci učinkovitije integriraju ta specijalizirana znanja unutar i izvan kompanije, poput korištenja različitih kolaborativnih alata, upravljanja projektima, analitičkih sposobnosti i slično, kažu u Vernu te dodaju da je ključno kontinuirano surađivati s gospodarstvom, odnosno realnim poslovnim sektorom, i iz te suradnje znati prepoznati njihovu potrebu i na vrijeme je oblikovati u cjeloviti edukacijski program te ga ponuditi na tržištu i evaluirati njegovu uspješnost.

Vezano uz programe koje nudi ova obrazovna institucija, navode kako u segmentu formalnog obrazovanja kandidati najčešće odabiru neki od šest Vernovih specijalističkih diplomskih stručnih studija, kojima se dodatno specijaliziraju u svom profesionalnom području.

To su: Poduzetnički menadžment, Upravljanje poslovnim komunikacijama, Računovodstvo i financije, Menadžment održivog razvoja turizma, IT menadžment te jedan potpuno novi studij Upravljanje ljudskim potencijalima, prvi cjeloviti studijski program u Hrvatskoj iz ovog dinamičnog tržišnog segmenta.

Uz ove programe, studenti mogu odabrati i neki od pet MBA programa, kao nadogradnju na diplomske studije, čime stječu i međunarodnu MBA diplomu, budući da se programi izvode u suradnji s partnerima iz Bruxellesa – United Business Institutes.

“Ovisno o njihovom interesu i mogućnosti pohađanja nastave, studentima su na raspolaganju i Vernovi programi cjeloživotnog obrazovanja u segmentu turizma te mogućnost ‘a la carde’ odabira kolegija, što znači da poslovni stručnjaci po vlastitoj želji i potrebi, među svim našim kolegijima, mogu odabrati one na kojima će stjecati ciljana znanja i vještine koje im nedostaju u njihovom profesionalnom radu ili ih žele usavršavati”, ističu u Vernu, a o interesu za programima koje nude kažu: “Specijalističke diplomske stručne studije godišnje upisuje oko 250 kandidata, od čega dio njih upisuje i MBA programe. U segmentu cjeloživotnog obrazovanja (Program za turističkog vodiča, Turistički animator i organizator događanja, Voditelj poslovnice), programe edukacije godišnje pohađa 200-tinjak polaznika, budući da svi programi osposobljavaju kandidate za zanimanja u vrlo dinamičnom turističkom sektoru.”

NAJBOLJE SVJETSKE PRAKSE
Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) započela je s radom u rujnu 2002. godine, upisom prve generacije studenata. No, taj je početak zapravo bio kulminacija dugogodišnjeg rada pojedinaca, koji su imali cilj dovesti najbolje prakse svjetskih poslovnih škola u Hrvatsku.

U sklopu škole djeluje i ZŠEM – Poslovna akademija koja već 12 godina organizira razne stručne programe, treninge, seminare i konferencije iz različitih područja poslovanja kao što su marketing, management, financije i računovodstvo, a programi su namijenjeni poslovnoj zajednici u Hrvatskoj i regiji.

Seminari ZŠEM – Poslovne akademije organizirani su prema modelu najboljih svjetskih poslovnih škola te pružaju suvremena znanja i vještine koje se mogu steći na vrhunskim američkim i europskim poslovnim školama, a do sada ih je pohađalo više od 4.000 managera iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Lana Iviček, MBA, izvršna direktorica ZŠEM – Poslovne akademije, ističe da Hrvatska ima bogatu mrežu privatnih ustanova te veliki broj različitih privatnih institucija koje, uz svoje redovne djelatnosti, provode i programe usavršavanja visoko obrazovnog kadra.

“Danas sve više kompanija traži kraće programe prilagođene potrebama same kompanije kako bi se u što kraćem roku prošlo gradivo koje je prilagođeno za srednji i viši menadžment. Kompanije sve više ulažu u strukturirane programe koji se sastoje u manjem dijelu od teorije, a više od rješavanja problemskih zadataka određene kompanije. Sama edukacija je kombinacija standardne edukacije i konzaltinga”, ističe Iviček dodajući kako se u Hrvatskoj sve više otvaraju edukacijski centri koji organiziraju takvu vrstu edukacije, što putem otvorenih, što putem internih edukacija.

Osim predavača iz Hrvatske, kompanije traže i strane predavače koji će im dati primjere inozemnih kompanija.

Zagrebačka škola ekonomije i managementa surađuje s više od 130 poslovnih škola u svijetu te domaćim menadžerima može ponuditi edukacije i predavače kakve mogu dobiti na vrhunskim poslovnim školama na globalnoj razini.

“ZŠEM nudi čak 14 različitih smjerova na MBA studiju kao što su menadžment, marketing, ljudski potencijali, računovodstvo i financije, financije i bankarstvo, kvantitativne financije, upravljanje lancem opskrbe, menadžment informacijskih sustava, turizam i drugi. Kako bi poslovnoj zajednici pružili što fleksibilniji oblik slušanja i polaganja predmeta razvili smo i General MBA i Executive MBA koji polaznicima nudi mogućnost polaganja vikendom i putem e-learning platforme”, pojašnjava Iviček.

Ona dodaje kako poslodavci sve više ulažu u obrazovanje svojih zaposlenika jer je to investicija koja tvrtki osigurava dugotrajnu kvalitetu i konkurentnost na tržištu te naglašava kako je unazad nekoliko godina jako povećan interes za internim edukacijama prilagođenih potrebama samih kompanija.

“Što se tiče tematike, pojačan je interes za temama poput: Lean managementa, Upravljanja poslovnim procesima, Upravljanja promjenama i spremnost zaposlenika na promjene, Poslovna etika, Marketing na društvenim mrežama i druge”, kaže Iviček te dodaje kako ZŠEM – Poslovna akademija pokriva te i šire programe s kombinacijom domaćih i stranih predavača, što se pokazalo kao iznimno dobra kombinacija.