Predstavljanje Vodiča dobre higijenske prakse za trgovinu u poslovanju s hranom i HACCP vodiča – praktična provedba HACCP sustava za trgovinu, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatske obrtničke komore (HOK) održano je 19. prosinca 2011. godine u prostorijama HOK-a.

U skladu s odredbama Zakona o hrani i Pravilnika o higijeni hrane HGK, HOK i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izradili su navedene vodiče koji su pozitivno procijenjeni od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te se smatraju nacionalnim vodičima koji se primjenjuju u sektoru trgovine.

Vodiče se predstavili Boris Vukelić, predsjednik Ceha trgovine HOK-a, Vesna Trnokop-Tanta, potpredsjednica HGK, i Nenad Lamer, ravnatelj Uprave za sanitarnu inspekciju – glavni sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.