KategorijeAnalizaProfil kompanije - ZVEČEVO d.d.

Profil kompanije – ZVEČEVO d.d.

Zvečevo je prema tržišnoj kapitalizaciji od 1,1 milijuna eura mala kompanija i za razmjere domaćeg tržišta kapitala. Temeljni kapital podijeljen je u dvije serije dionica: ZVCV-R-A i ZVCV-R-B, obje iste nominalne vrijednosti od 26,54 eura (200,00 kuna).

Zvečevo d.d. domaća je kompanija orijentirana na proizvodnju čokolada sa sjedištem u Požegi, trenutno s dva društva kćeri: Zvečevo Commerce d.o.o. Sarajevo te Zvečevo 1921 d.o.o. Požega. Kako financijski položaj ovisnih društava nije značajan za sveukupno poslovanje, Društvo sastavlja nekonsolidirana izvješća. Zvečevo je najpoznatije po tome što je stvorilo prvu čokoladu s rižom u svijetu – Mikado koja se trenutno proizvodi u sedam inačica i koja se distribuira na području Sjeverne Amerike, Australije, Novog Zelanda, Austrije, Njemačke, Mađarske i Švicarske. Pored Mikada prodajni asortiman čine dodatni brendovi čokolada Braco, Seka, Samo ti, Volim te, Mond i Saporo.

POSLOVANJE U 2022. GODINI
Ukupni poslovni prihodi društva Zvečevo d.d. u 2022. godini iznose 79,6 milijuna kuna (10,56 milijuna eura). Ukupni prihodi od prodaje iznose 77,1 milijuna kuna (10,23 milijuna eura) te bilježe pad u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 16,7%. Realizirani pad u prihodima od prodaje prvenstveno proizlazi iz činjenice da u 2022. godini Društvo ne bilježi prihod od segmenta JAP (jakih alkoholnih pića). Smanjenje prihoda od prodaje za period od 12 mjeseci 2022. godine proizlazi također iz promjene prodajnog modela na tržištu Republike Hrvatske, gdje je Društvo uspostavilo model vlastite prodaje.

Društvo je bilo primorano potpisivati nove ugovore te vršiti izmjene komercijalnih uvjeta, što je naposljetku dovelo do smanjene aktivnosti ili potpunog nedostatka iste s pojedinim kupcima na tržištu Republike Hrvatske. Zbog manjka likvidnih sredstava, a djelomično uvjetovanih smanjenom aktivnošću na tržištu RH, Društvo je naposljetku zabilježilo značajne propuštene prodajne prilike uslijed nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda.

Društvo je ipak zabilježilo značajno povećanje prodajnih aktivnosti u četvrtom tromjesečju u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Važno je napomenuti kako je tijekom cijele 2022. godine prisutan kontinuirani rast cijena svih sirovina i materijala te energenata. Usprkos provedbi boljih komercijalnih uvjeta poslovanja te implementacije raznih operativnih mjera restrukturiranja Društvo tijekom cijele 2022. godine bilježi limitiranu mogućnost korištenja mehanizma zaštite cijene, što je naposljetku dovelo do privremenih smanjenja osnovnih marži proizvoda te značajno utjecalo na prikazani gubitak razdoblja. Ukupni poslovni rashodi, a koji uključuju korekciju kroz poziciju promjene zaliha, u 2022. godini bilježe pad od 17,9%.

TRI KLJUČNA DOGAĐAJA
Društvo je zabilježilo negativno operativno poslovanje (EBITDA) uslijed tri ključna događaja u 2022. godini: – učestalo i kontinuirano povećanje cijena sirovina i materijala te povećanje cijena svih energenata,

  • smanjena, tj. limitirana prodaja na tržištu Republike Hrvatske u prvih šest mjeseci poslovanja uslijed promjene poslovnog modela,
  • nemogućnost adekvatne i promptne reakcije u svrhu nivelacije promjene cijena ključnih sirovina (inputa) za formiranje nove cijene proizvoda u svrhu zadržavanja uobičajenih marži.

Društvo je u 2022. godini sprovelo reprogram dvije partije kredita te je sprovelo i proces revalorizacije zemljišta u svrhu iskazivanja fer vrijednosti nad vlastitom imovinom u poslovnim knjigama. Društvo bilježi povećanje dugotrajne imovine uslijed provedene revalorizacije te ulaganja u opremu i postrojenja Društva. Društvo namjerava sprovesti revalorizaciju građevinskih objekata s obzirom na to da sadašnja knjigovodstvena vrijednost ne predstavlja tržišnu vrijednost. U 2022. godini Društvo je prodalo neoperativnu imovinu (nekretnine i zemljišta) u svrhu zatvaranja postojećih dospjelih kratkoročnih obveza. U 2022. godini Društvu je dodijeljena potpora za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom putem programa HAMAG BICRO.

Podmirenjem svih obveza utvrđenih predstečajnim sporazumom, ZVEČEVO d.d. je izvršilo sve obveze iz predstečajne nagodbe. Sukladno tome, dana 7. travnja 2022. godine, trgovački sud u Osijeku, Stalna služba Slavonski Brod, donio je rješenje kojim se ukidaju mjere nadzora ispunjenja obveza iz predstečajne nagodbe. Time je i sam postupak predstečajne nagodbe službeno uspješno priveden kraju.

Ukupni poslovni prihodi društva Zvečevo d.d. u 2022. godini iznose 79,6 milijuna kuna (10,56 milijuna eura)

Kratkotrajna imovina Društva bilježi povećanje u iznosu od 9,4 milijuna kuna (1,25 milijuna eura), najvećim dijelom kao produkt položenog depozita u banci te povećanja zaliha uslijed velike proizvodnje pred kraj godine za jednog od ključnih kupaca.

Društvo bilježi povećanje pozicije dugoročnih obveza najvećim dijelom zbog reprograma dvije postojeće partije kredita te zbog novoodobrenog dugoročnog financiranja. Također, Društvo bilježi povećanje kratkoročnih obveza uslijed povećanja obveza prema dobavljačima te obveza za kratkoročne dijelove kredita.

OPORAVAK POSLOVANJA
Društvo je u 2022. godini značajno smanjilo postojeći likvidnosni jaz u iznosu od 7,6 milijuna kuna (1,01 milijuna eura), dok s druge strane bilježi povećanje kratkoročnih obveza u iznosu od 1,8 milijuna kuna (0,24 milijuna eura). Društvo je refinanciralo sve postojeće kredite (kredit HBOR je refinanciran u 2023. godini) te u 2023. godini ne očekuje značajna likvidna opterećenja od strane banaka i drugih financijskih institucija.

Također, Društvo je uspješno ispregovaralo značajno bolje komercijalne uvjete iz kojih proizlazi značajno poboljšanje marži proizvoda, omogućavajući daljnji rast prodaje u svim aktivnim segmentima poslovanja. Isto tako, važno je napomenuti da Društvo bilježi kontinuirani rast prodaje uzimajući u obzir like for like analizu. Zvečevo d.d. je pred kraj 2022. godine potpisalo značajan ugovor o poslovnoj suradnji s inozemnim partnerom iz kojeg odnosa za prva dva mjeseca poslovne suradnje (studeni i prosinac 2022. godine) bilježi prihod od 5 milijuna kuna (0,66 milijuna eura). Također, Društvo je pokrenulo značajne pomake u kontekstu prihodovne strane kroz jaču prisutnost i konkurentnost na tržištima BiH i Srbije.

Ostvareno negativno poslovanje najvećim dijelom proizlazi iz činjenice da Društvo nije vršilo prodaju na tržištu RH u prvih šest mjeseci poslovanja uslijed ključne inicijative da se komercijalni uvjeti poslovanja dovedu u zdrave okvire, što je naposljetku i ostvareno. Također, 2022. je godina velikih i kontinuiranih promjena cijena ključnih troškova, gdje uslijed nemogućnosti utjecaja na cijene te nemogućnosti nivelacije istih kroz povećanje prodajnih cijena zbog uobičajenih komercijalnih politika trgovaca, Društvo bilježi gubitke. U 2023. godini Društvo je razvilo mehanizme adekvatnijeg praćenja te jasnijih i bržih najava promjena cjenika. Također, Društvo je angažiralo hedging procese u svrhu zaštite postojećih cijena radi očuvanja profitabilnosti.

POSLOVANJE U 2023. GODINI
Tijekom prvog tromjesečja 2023. godine Zvečevo je ostvarilo 2,86 milijuna eura poslovnih prihoda od čega se 98% odnosi na prihode od prodaje. Ukupni prihodi porasli su za 48,19% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istovremeno i ukupni rashodi bilježe rast i to 31,03%, na razinu od 686 tisuća eura. Najveći dio troškova u visini od 607 tisuća eura odnosi se na troškove sirovina i materijala, prvenstveno energenata koji su porasli 45,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prvi kvartal 2023. završen je s pozitivnim EBIT-om u visini od 80 tisuća eura, što je pozitivan pomak od 245 tisuća eura u odnosu na negativan EBIT iz 2022. od 165 tisuća eura. Gubitak razdoblja je također smanjen, s 308 tisuća eura u 2022. na 112 tisuća eura u 2023. Uprava za ostatak 2023. očekuje daljnje poboljšanje poslovnih rezultata te jačanje likvidnosne pozicije Društva.

KRETANJE CIJENE DIONICE
Zvečevo je prema tržišnoj kapitalizaciji od 1,1 milijuna eura mala kompanija i za razmjere domaćeg tržišta kapitala. Temeljni kapital podijeljen je u dvije serije dionica: ZVCV-R-A i ZVCV-R-B, obje iste nominalne vrijednosti od 26,54 eura (200,00 kuna). Veća serija A s ukupno 307.808 dionica je ona koja je burzovno trgovana. Manja serija B sa 74.562 dionica je u 100-postotnom vlasništvu vodećeg dioničara Zdravka Alvira koji drži i 62,89% dionica serije A. Vodeći dioničar Zdravko Alvir, ako promatramo obje serije dionica zajedno, ukupno je vlasnik 268.129 dionica ili 70,12% temeljnog kapitala kompanije.

U vlasničkoj strukturi prevladavaju fizičke osobe, a od pravnih osoba u vodećih 10 dioničara su Nava banka u stečaju te CERP RH koji zajedno drže 3,07% temeljnog kapitala. S obzirom na veličinu kompanije i činjenicu da je izvan vodećih 10 dioničara za trgovanje raspoloživo niti 25% svih dionica, niska likvidnost burzovnog trgovanja nije iznenađenje. U periodu koji smo promatrali od 1. siječnja 2020 pa do 1. lipnja 2023. vlasnika je promijenilo 8.404 dionica kompanije odnosno svega 2,2% kapitala. Prosječna transakcija je oko 55 dionica odnosno oko 160 eura.

NAPOMENA
Navedene informacije dane su u svrhu općeg informiranja, nisu preporuka za kupnju ili prodaju te ne mogu biti zamjena za neovisan financijski savjet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za investicijsko društvo Credos d.o.o. Credos d.o.o. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uporabom informacija i cijena iz ovog materijala niti jamči za njihovu cjelovitost i točnost. Izvor informacija su javno objavljeni podaci na web stranicama Zagrebačke burze te korporativnim web stranicama promatranih kompanija.

Najnovije objave

Čitač kartica Revolut Reader dostupan i u Hrvatskoj

Nakon početnog predstavljanja na 12 tržišta, Revolut nastavlja nastavlja diversificati svoju ponudu za poslovne korisnike i slobodne stručnjake i počinje nuditi plaćanja uživo sve...

izlog

Uronite u čaroliju Slavonske Kuće Vinkomir – spoj vrhunske gastronomije i kutjevačkih vina

"Slavonska kuća Vinkomir" nudi gostima ne samo izvanrednu hranu i vina, već i jedinstveni ambijent koji spaja rustični šarm prošlih vremena s modernom arhitekturom Zamislite...