Prema podacima koji se odnose na 2021. godinu, prodaja kategorije zabilježila je rast vrijednosne prodaje od 3,8%, dok je količinska prodaja porasla za 2,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Kategorija proizvoda za bebe i djecu uključuje dječje pelene, vlažne maramice za bebe, proizvode za njegu beba, dječju hranu, dojenačko mlijeko kao i dječje čajeve. Prema podacima koji se odnose na 2021. godinu, prodaja ove kategorije zabilježila je rast vrijednosne prodaje od 3,8%, dok je količinska prodaja porasla za 2,9% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru promatrane kategorije ukupno je 32% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja, što je za 0,7 postotnih bodova manje nego 2020. godine.

Kada promatramo odvojeno kategoriju dječje hrane i proizvoda za njegu beba, proizvodi iz prehrambenog segmenata (dječja hrana, dojenačko mlijeko i dječji čajevi) ostvarili su vrijednosni rast od 2,7%, dok je količinska prodaja ostala nepromijenjena. Kada su u pitanju proizvodi iz neprehrambenog segmenta (dječje pelene, vlažne maramice za bebe i proizvodi za njegu beba), prodaja je vrijednosno porasla za 4,5%, dok je količinska prodaja veća za 2,9% u odnosu na godinu ranije.

U priloženim grafičkim prikazima vidljivi su udjeli promotivne prodaje u ukupnoj prodaji kategorije dječje hrane i kategorije za njegu beba, tijekom 2021. godine u usporedbi s prethodnom godinom. Na osnovu podataka možemo vidjeti da je kategorija proizvoda za njegu beba podložnija prodaji kroz promocije.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 93,6% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju preostalih 6,4%. Vlažne maramice za bebe su segment koji se najviše prodavao putem promotivnih aktivnosti.