Stručni savjet za praćenje stanja u proizvodnji i preradi mlijeka upozorio je na negativne trendove u sektoru poput pada proizvodnje i pada broja isporučitelja mlijeka te nužnim smatraju donošenje mjera kako bi se zaustavili ti negativni trendovi.

Povećanje proizvodnje neće biti jednostavno, no ono je nužno kako bi se spriječilo daljnje urušavanje sektora, istaknuli su predstavnici Savjeta na konferenciji za novinare, a kao kratkoročnu mjeru koja bi pomogla povećanju proizvodnje izdvojili su mjeru kreditiranja nabave rasplodnih junica. Pomoćnica ministra poljoprivrede Zvjezdana Blažić kazala je kako se stanje u sektoru u proteklih godinu dana dosta urušilo, snažno je pala proizvodnja, a proizvođači i mljekarska industrija našli su se u teškoj situaciji.

– Proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj je važna, ona čini 14 posto ukupne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, u njoj je više od 10 tisuća aktivnih isporučitelja mlijeka i nužno je revitalizirati sektor, zaustaviti pad proizvodnje i povećati je, kazala je.

Hrvatska je prethodnih godina imala proizvodnju od 600 milijuna litara mlijeka godišnje, a ove godine se očekuje proizvodnja od oko 500 milijuna litara, kazala je Blažić napominjući kako je nužno u kratkoročnom razdoblju povećati proizvodnju na 600 milijuna litara, a u dugoročnom na 800 milijuna litara, što bi bilo na razini kvote što je Hrvatska dobila u pregovorima s EU.

Kratkoročne mjere obuhvaćaju i hitnu obradu zahtjeva proizvođača mlijeka za dodjelom poljoprivrednog zemljišta, organiziranu nabavu junica te veće korištenje programa HBOR-a za kreditiranje govedarske proizvodnje.

Dugoročne mjere odnose se na podizanje produktivnosti i konkurentnosti kroz organiziranje proizvođača, nova tržišta i nove proizvode s dodanom vrijednosti, povećavanje inovativnosti, ulaganja u razvoj i marketing, stručnu pomoć itd.

Blažić je istaknula kako nema rasta proizvodnje bez povećanja broja stoke u štalama i zato se krenulo u razgovore oko kreditiranja mljekarskog sektora u suradnji s HBOR-om i poslovnim bankama. Ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije Zdravko Barać kazao je kako postoji interes postojećih proizvođača mlijeka za kupnju desetak tisuća junica te su odlučili da u suradnji s HBOR-om izdefiniraju uvjete kako bi se omogućila njihova kupnja.

Činjenica da se broj krava smanjio, sada ih je 183.700, a bilo ih je 210 tisuća prije tri godine i neko brzo povećanje proizvodnje mlijeka je nemoguće bez kupovine rasplodnih junica.

U dogovoru s HBOR-om ponuđena su dva programa – kreditiranje steonih junica i ženske teladi te kreditiranje uzgoja ženske teladi rođene na vlastitoj farmi koji bi trebali poslužiti poboljšanju stanja u sektoru. (Lider / Hina)