agrolaguna-pbf-midiProjekt Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu i Agrolagune odabran je među finaliste RegioStars nagrade Europske komisije. Radi se o projektu kojim se istražuju mogućnosti korištenja komine, nusproizvoda u vinarstvu, kao kvalitetne sirovine za potrebe prehrambene, farmaceutske i kozmetičke industrije.

Projekt pod nazivom “Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina” istraživao je dodatni financijski potencijal i mogućnost izolacije bioaktivnih spojeva iz komine koja ostaje kao nusproizvod nakon proizvodnje vina, kao i pozitivan utjecaj na ekološke aspekte procesa proizvodnje vina.

Provedena istraživanja i druge aktivnosti projekta prepoznate su od nezavisnih recenzenata te je projekt nominiran kao finalist za dodjelu RegioStars nagrade za 2016. godinu u kategoriji održivi rast – kružno gospodarstvo. Nositelj projekta bio je Prehrambeno-biotehnološki fakultet, a Agrolaguna je sudjelovala kao industrijski partner znanstvene institucije. Ova suradnja omogućila je razvoj novih ekološki prihvatljivih rješenja za eksploataciju biološkog potencijala organskog otpada kako bi se smanjio ili čak uklonio njihov utjecaj na okoliš.

“Agrolaguna, koja je članica Agrokor koncerna, bila je industrijski partner PBF-a na ovom projektu. Agrokor koncern i ovim je sudjelovanjem svoje kompanije u projektu potvrdio zainteresiranost za suradnju sa znanstvenom zajednicom, predanost unapređenju znanja i definiranju novih rješenja koja pridonose razvoju poslovanja i smanjenju negativnog učinka nusproizvoda na okoliš. U potencijalnoj sljedećoj fazi ovog projekta očekujemo rad na komercijalizaciji rezultata ovog istraživanja”, najavila je Marta Bogdanić, izvršni direktor u Investicijama Agrokor koncerna.

Pronalaženje tehnološkog rješenja izolacije bioaktivnih spojeva iz komine grožđa te prerada organskog otpada od proizvodnje vina s krajnjim ciljem smanjenja štetnih utjecaja na okoliš bili su glavni ciljevi ovog projekta. S obzirom da većina zemalja u regiji ima razvijenu vinarsku industriju te se susreće s problemima zbrinjavanja otpada od grožđa i vina, rezultati ovog istraživanja kroz razvoj i primjenu novih tehnologija te nova znanja imaju potencijal pozitivno utjecati na produktivnost tvrtki i gospodarstvo cijele regije. Istovremeno omogućuje Hrvatskoj da se pozicionira još više na ljestvici ekološki odgovornih zemalja kao jedna od predvodnica razvoja održivog poslovanja. Realizacija ovog projekta također je pridonijela osnaživanju znanstveno-istraživačkog kapaciteta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta nabavkom nove opreme te učinkovitijem transferu znanja iz znanstveno-istraživačkog sektora u gospodarstvo.

“U provedbu projekta bili su uključeni znanstvenici s različitim ekspertizama te kolege iz Agrolagune, kako bi se dobila sveobuhvatna slika o biološkom potencijalu komine grožđa. Nabavkom opreme za koju je utrošeno 1.522.000 kuna povećao se znanstveno-istraživački kapacitet Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sve s ciljem daljnjeg jačanja sprege između znanstvenog i poslovnog sektora kroz transfer tehnologije i komercijalizaciju rezultata istraživanja”, izjavila je profesorica Verica Dragović Uzelac s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Cilj RegioStars programa Europske komisije je identificirati dobre prakse regionalnog razvoja i istaknuti originalne i inovativne projekte koji su atraktivni te mogu poslužiti kao inspiracija drugim regijama. Pet je ovogodišnjih kategorija u kojima su projekti mogli konkurirati za RegioStars nagradu: pametni rast – nove prilike u globalnom gospodarstvu, održivi rast – kružno gospodarstvo, uključivi rast – izgradnja inkluzivnih zajednica, CityStar – održivi urbani razvoj i učinkovito upravljanje – ostvarenje promjena drugačijim načinom upravljanja.

Dobitnici će biti objavljeni 11. listopada 2016. u Bruxellesu na dodjeli RegioStars nagrada tijekom Europskog tjedna regija i gradova. Sveukupno su u 2016. primljene 104 prijave u 5 kategorija, a projekt koji su proveli PBF i Agrolaguna jedan je od 23 projekta iz 14 zemalja članica EU koji su ušli u finale natjecanja na temelju kriterija inovativnosti, utjecaja, održivosti i partnerstva. Pobjednički projekti u svojoj kategoriji primit će RegioStars pokal i potvrdu od Europskog povjerenika za regionalnu politiku, a bit će uključeni i u brošuru Europske komisije te u online bazu podataka kao primjer dobrih praksi.