nisko pivoLicitacija Niške pivare neće biti održana jer se nije prijavio ni jedan potencijalni kupac, saznaje agencija Beta.

To je osmi pokušaj prodaje Niške pivare, po početnoj cijeni od 160 milijuna dinara.

“Narednih dana odredit će se datum održavanja nove licitacije, kao i početna cijena. Novi pokušaj prodaje vjerovano će biti sljedećeg mjeseca, dok će početna cijena biti ista ili slična ovoj koja je bila na osmoj licitaciji”, rekao je Ljubomir Kostić, stečajni upravitelj tog poduzeća.

On je istaknuo da početna cijena neće biti manja od 158 milijuna dinara, jer je taj iznos utvrđen kao iznos depozita koji kupci moraju uplatiti da bi sudjelovali u javnom nadmetanju.

Kostić je kazao da će, u dogovoru s Odborom vjerovnika, nastaviti da objavljuje ponude za prodaju Niške pivare sve dok ona ne bude prodana.

“Pivara će se i ubuduće prodavati isključivo kao proizvodno-poslovna cjelina”, istakao je Kostić.

Prvi pokušaj prodaje Niške pivare bio je 11. rujna prošle godine po početnoj cijeni od 396 milijuna dinara.

Površina poslovnih objekata Niške pivare koji su ponuđeni na prodaju iznosi 22.620 kvadrata, a ukupna površina zemljišta koje koristi to poduzeće je 3,65 hektara.

Niška pivara je u stečaju od kolovoza 2013. godine, a stečajni postupak pokrenuli su zaposlenici jer im prethodni vlasnik poduzeća Jovica Stefanović mjesecima nije isplaćivao plaće.

Pivara je najstarije industrijsko poduzeće u Nišu, koje je 1884. godine otvorio industrijalac Jovan Apel. Prvih godina rada tvornica je proizvodila maksimalno 2.300 hektolitara piva, a sada je njen godišnji kapacitet 200.000 hektolitara piva i sokova. (SEE.biz.eu)