Deloitte od 2011. godine provodi međunarodno istraživanje među glavnim direktorima za nabavu koje pruža jedinstven uvid u ključne izazove i prilike koji određuju tijek nabave te mogu poslužiti kao globalno mjerilo te funkcije. Predmetna su istraživanja tijekom godina pomogla brojnim direktorima, voditeljima nabave, poslovnim partnerima, dobavljačima i ostalim pružateljima tehnologija u unaprjeđivanju svojih ambicija, strategija i rezultata. Ovogodišnje je 10. istraživanje naglasilo mjeru u kojoj je 2020. godina narušila sve aspekte lanaca opskrbe. Prema Deloitteovu međunarodnom istraživanju među glavnim direktorima za nabavu, organizacije koje traže načine za uspjeh na tržištu u razdoblju nakon pandemije okreću se svojim direktorima za nabavu kako bi pokrenuli inovaciju i rast dobiti.

Glavni direktori za nabavu naveli su kako njihovi prioriteti rastu u smislu veličine i važnosti te prvi put u 10 godina otkako se istraživanje provodi ispitanici nisu naveli “smanjenje troškova” kao svoj glavni prioritet. Njegovo je mjesto zauzeo prioritet “pokretanje operativne učinkovitosti” s ponderiranom ocjenom 78,0. Digitalna transformacija nalazi se na trećem mjestu s ocjenom 76,1.

• Važnost digitalne transformacije, koja se zadržala na trećem mjestu, znatno je narasla, i to za 20% od 2019., što je drugi najveći porast važnosti prioriteta u odnosu na 2019. Ove godine 48% glavnih direktora za nabavu smatra digitalnu transformaciju snažnim prioritetom.
• Važnost društveno odgovornog poslovanja zabilježila je najveći rast među svim prioritetima (rast od 22% u odnosu na 2019.) te su 75% veći izgledi da će je mjeriti direktori koji žele ostvariti visoku uspješnost. Društveno odgovorno poslovanje, o kojem se sada redovito raspravlja na razini upravnog odbora, potvrđuje kako se potrošnjom, ako se njome dobro upravlja, može ostvariti dobrobit za društvo.
• Inovacija se nalazi na 4. mjestu s ponderiranom ocjenom 72,9, što upućuje na potrebu za povećanjem razine internog poslovanja te poboljšanjem transparentnosti opskrbnog lanca i šire suradnje dobavljača. Prema ispitivanju, visokouspješne organizacije ostvaruju najveću vidljivost opskrbne mreže zahvaljujući tehnologijama „sljedeće generacije” kao što su umjetna inteligencija i kognitivni kapaciteti.

“Glavni direktori za nabavu imaju jedinstvenu mogućnost da pomognu svojim organizacijama u snalaženju u dosad nezapamćenom vremenu narušavanja opskrbnih lanaca i uspostave agilan pristup potreban za uspjeh unatoč vanjskim silama kao što je pandemija bolesti COVID-19 koja sa sobom nosi znatne izazove za globalno gospodarstvo. Stiglo je vrijeme da se glavni direktori za nabavu odvaže i pokrenu promjene”, izjavio je Zlatko Bazianec, rukovoditelj hrvatskog ureda i partner u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja.

Upravljanje rizicima
Velika većina ispitanika (70 %) navela je kako se rizik povećao u protekloj godini. Pedeset šest posto ispitanika izjavilo je kako su ključni dobavljači bankrotirali ili je njihovo poslovanje znatno nastradalo te je 41 posto njih moralo ubrzati pošiljke kako bi održali opskrbu. Sedamdeset posto glavnih direktora za nabavu smatra da ima dobar uvid u rizike povezane s njihovim izravnim (primarnim) dobavljačima, dok samo 15 posto njih ima uvid u rizike povezane sa sekundarnim dobavljačima. Samo je 26 posto ispitanika službeno pratilo rizik u svojim opskrbnim mrežama. Kriza uzrokovana bolesti COVID-19 rasvijetlila je potrebu za boljim razumijevanjem mreže krajnjih korisnika i rizika koji postoje izvan mreže izravnih dobavljača.

Agilna nabava
Ovogodišnje je ispitivanje proučilo agilnost na temelju posebnih kapaciteta i s pomoću pokazatelja agilnosti. Nalazi upućuju na to da je agilnost snažno povezana s višom sveukupnom uspješnosti i ostalim kapacitetima u području nabave. Ispitivanje je otkrilo kako visokouspješne organizacije za nabavu pokazuju ključna obilježja agilnosti, uključujući:
• dva puta veće izglede za iskorištavanje modela hibridnog upravljanja za pružanje usluga potpore pri pristupu znanju, kapacitetima i iskustvu koji ne postoje unutar organizacije
• deset puta veće izglede za sveobuhvatno uvođenje rješenja zasnovanih na robotskoj automatizaciji
• osamnaest puta veće izglede za sveobuhvatno uvođenje rješenja zasnovanih na umjetnoj inteligenciji/kognitivnim kapacitetima.
Nadalje, glavni direktori za nabavu počeli su prekoračivati svoje tradicionalne uloge i kretati se prema ulozi transformativnih katalizatora i inteligentnih stratega. Visokouspješni glavni direktori za nabavu skoro 15 % svojeg vremena provode u ulozi stratega te nastoje osigurati da u budućnosti više od pola svojeg vremena troše na strateške aktivnosti. Nabava se pokazala kao ključni pokretač tržišnog natjecanja u modernim poduzećima sa širokim spektrom prioriteta, a glavni direktori za nabavu moraju u skladu s tim i postupati.

“Ova je godina dokazala važnost uključivanja glavnih direktora za nabavu u razgovore višeg rukovodstva. Oni znatno pridonose raspravi: bilo da je riječ o temama suočavanja s rizicima, pomoći pri ostvarenju digitalne transformacije ili osnaživanja inicijativa za korporativnu odgovornost”, ističe Bazianec.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!