Kod svih posebnih oblika prodaje trgovci će morati isticati dvije cijene – redovnu i cijenu koja važi za trajanja takvog oblika prodaje, bilo da se radi o sniženju, rasprodaji, akciji, robi s greškom ili onoj kojoj istječe rok

Hrvatski sabor donio je u petak Zakon o zaštiti potrošača koji bi hrvatskim potrošačima trebao zajamčiti višu razinu zaštite.

Među novostima je da će kod svih posebnih oblika prodaje trgovci će morati isticati dvije cijene – redovnu i cijenu koja važi za trajanja takvog oblika prodaje, dakle sezonskog sniženja, rasprodaje, akcijske prodaje, prodaje proizvoda s greškom i onih kojima istječe rok.

Odnosi se to i na sve ostale posebne ponude u kojima se može kupovati po nižim cijenama, primjerice, u kasnonoćnoj kupnji, rođendanima pojedinih trgovačkih centara i slično.

Sezonsko sniženje moći će se provesti najviše tri puta godišnje – između 27. prosinca i 10. siječnja, 1. i 15. travnja, te između 10. i 25. kolovoza i moći će trajati najdulje 60 dana. Akcijska prodaja ne može trajati dulje od 30 dana.

Takvim odredbama korist bi trebali imati i potrošači i sami trgovci. Naime, time se želi spriječiti zavaravanje potrošača, ali i nelojalno postupanje pojedinih trgovaca prema ostalim trgovcima.

Do sada je svaki trgovac samostalno odlučivao o početku sniženja, što je u nekim situacijama narušavalo tržišno natjecanje. Akcijske prodaje trajale su i nekoliko mjeseci, iz čega se moglo zaključiti da se zapravo i nije radilo o akcijskoj, već o redovnoj cijeni, čime su potrošači bili zavarani.

Novina je i da zakon obvezuje trgovca koji pruža javnu uslugu da na računu mora istaknuti iznos neplaćenih dospjelih potraživanja za prethodno razdoblje. (Banka.hr / Hina)