Zainteresirani investitori će od 20. rujna moći kupovati dionice Sarajevske pivare d.d. Sarajevo i tako steći vlasnički udio u kompaniji.

sarajevska-pivara-ulaz-midiSarajevska pivara putem javne ponude nudi 652.174 redovnih (običnih) dionica nominalne vrijednosti po dionici 23,00 KM. Ukupna vrijednost emisije je 15 milijuna KM, a što će u strukturi kapitala činiti 23,65 posto. Upis i uplata dionica će se vršiti kod banke depozitara Sberbank BH d.d. Sarajevo do 20.10 2016.godine. Ponuda će biti uspješna ako bude kupljeno minimalno 60% od ukupno ponuđenog broja dionica.

Otvaranjem prema investitorima, Sarajevska pivara želi osnažiti planove godišnje proizvodnje te da plasira na tržište milijun hektolitara piva i milijuna hektolitara bezalkoholnih osvježavajućih napitaka. Plan prodaje za 2016. godinu je 353.249 hektolitara piva, što predstavlja porast od 32 posto u odnosu na 2015. godinu.

Uvjeti za ovo povećanje su ispunjeni tijekom prošle i ove godine pri čemu je važan korak početak proizvodnje licenciranog Oettinger Pilsa i Oettinger pšeničnog piva.

Ključne točke plana za 2016. godinu, a koji bi trebao služiti kao podloga za ostvarivanje prodaje od 500 tisuća hektolitara u 2017. godini uključuju unaprijeđenu kvalitetu proizvoda, veći budžet za marketing, proširenje proizvodnog portfelja, intenzivan rad na izvoznim tržištima, implementaciju novog informacijskog sistema te promjenu u načinu prodaje i distribucije.

Inače, Sarajevska pivara ima tržišno učešće u BiH od 8,3 posto.

U prospektu za javnu ponudu dionica navode se i rizici za investitore koji žele uložiti u društvo, a najveći su financijske obaveze od 137,5 milijuna KM zaključno s 31.12.2015. godine, od čega najveći dio otpada na uzete kredite 102,6 milijuna KM.

Posljednja cijena (8.8.2016. godine) bila je 18,71 KM, a dionice Sarajevske pivare u međuvremenu, radi veće transparentnosti i privlačnosti za investitore, uvrštene su na Kotaciju Sarajevske burze.

Sarajevska pivara je u većinskom vlasništvu Hilme Selimovića 69,11 posto i MIMS-a doo 9,90 posto. (indikator.ba)