Tvrtka Mapa znanja organizira seminar “Naplata potraživanja u praksi” koji se održava u zagrebačkom hotelu Sheraton 17. srpnja 2014. godine.

Predavač je Larisa Silvija Marić, odvjetnica koja je specijalizirana za pregovaranje i pripremu različitih ugovora u trgovačkom i građanskom pravu, pripremu pravnih due diligence izvještaja, savjetovanje vezano za različite vrste postupaka, upravljanje pravnim osobama te pružanje pravnih usluga vezanih uz svakodnevno poslovanje trgovačkih društava.

Uz sveprisutnu nelikvidnost i konstantno mijenjanje pravnih izvora, uspješna provedba (prisilne) naplate potraživanja postala je prilično težak zadatak. Dužnici najčešće na sve moguće načine pokušavaju izbjeći plaćanje svojih obaveza koristeći se raznim domišljatim metodama (prodajom i prijepisom imovine, opterećenjem i skrivanjem prihoda i pokretnina, raznim izgovorima i dr.).

Na ovom seminaru polaznici će, uz puno primjera iz prakse, koje su osnove za naplatu, naučiti kako provjeriti je li dužnik likvidan (je li u postupku stečaja, predstečajne nagodbe, likvidacije), procijeniti izglednost naplate, provjeriti kojim pokretninama/nekretninama raspolaže, kako pokrenuti ovrhu ili parnični postupak, što su instrumenti osiguranja, ali i što učiniti u svrhu prevencije – i to sve uz upućivanje na ona zakonska pravila koja su zaista relevantna za poslovanje.

Seminar je namijenjen pravnim osobama, obrtima, samostalnim djelatnostima, odnosno za svakoga kome je dosta da nakon datuma dospjelosti nema pomaka na poslovnom računu.

Iz programa seminara:
Osnove naplate
Kojom dokumentacijom se raspolaže i je li potraživanje podobno za naplatu?
Procjena izglednosti naplate
Je li dužnik podoban za naplatu?
Kako provjeriti je li dužnik još uvijek aktivan subjekt
Dužnik u stečaju /likvidaciji/predstečajnoj nagodbi/brisan iz registra /blokiran-kako dalje?
Opomena, nagodba, ovrha ili tužba?
Kako pokrenuti ovrhu ili parnični postupak?

Raspored seminara: od 9:00 do 14:00 ( 2 pauze po 15 min)

Kotizacija: 1000,00 HRK (u cijenu nije uračunat PDV)

Detaljnije informacije o seminaru dostupne su na poveznici.