hgk_logo20. listopada u 10 sati u ŽK Osijek održat će se seminar o upravljanju maloprodajnim mjestom

Seminar je namijenjen poduzetnicima koji se bave trgovinom na malo. Cilj seminara je prenijeti zainteresiranim poduzetnicima potrebna znanja za upravljanje maloprodajnim mjestom. Seminar je usmjeren na znanja o poslovanju maloprodajnog mjesta koja, kao odgovorna osoba, treba imati svaki poslovođa. Koje su odgovornosti poslovođe? Kako mjeriti uspješnost? Da li je poslovanje maloprodajnog mjesta usklađeno sa zakonom? Kako se ponašati u slučaju inspekcijskog nadzora?

Seminar je besplatan, a pisani materijali bit će podijeljeni na seminaru.