Carinska zaštita, po sniženim stopama, ostaje za neke poljoprivredne proizvode: svježi paradajz, paprika, žive životinje, svježe, rashlađeno ili smrznuto meso, kao i određene mliječne proizvode

Srpska Uprava carina priopćila je da će se od 2014. svi proizvodi porijeklom iz Europske unije, osim određenih poljoprivrednih proizvoda, moći uvesti u Srbiju bez plaćanja carinskih nameta, prenosi agencija Beta.

U priopćenju se navodi da je to u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji (SSP).

Dodaje se da su među poljoprivrednim proizvodima koji će i dalje biti zaštićeni svježi paradajz, paprika, žive životinje, svježe, rashlađeno ili smrznuto meso, kao i određeni mliječni proizvodi.

Za ove poljoprivredne proizvode, kako se naglašava, carinska stopa je u odnosu na 2013. snižena, ali se, počevši od 2014., više neće mijenjati.

Uprava carina podsjeća da je liberalizacija carinskih stopa počela 2009. godine.

Snižene carinske stope mogu se primijeniti samo ako se carinskom organu kao dokaz da je u pitanju proizvod s preferencijalnim porijeklom EU podnese uvjerenje o kretanju robe ili izjava izvoznika u propisanoj formi na fakturi ili drugom poslovnom dokumentu. Navedeni dokazi o porijeklu se prilažu u redovnom postupku, uz podnošenje carinske deklaracije, pojašnjava Uprava carina.

“SSP pruža šansu i proizvođačima iz Srbije koji su izvozno orijentirani prema EU, Turskoj ili članicama Sporazuma CEFTA 2006. (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija), jer mogu koristiti materijale porijeklom iz EU koji se smatraju domaćim, te da tako s gotovim proizvodom budu cjenovno konkurentniji na tim tržištima”, zaključuje se u priopćenju. (Banka.hr)