Jedan od najsnažnijih alata koji se koristi u segmentu postizanja poslovne izvrsnosti je lean. Cijeli koncept leana baziran je na uklanjanju svih nepotrebnih aktivnosti u svim dijelovima procesa lanca opskrbe.
U praksi to znači da je potrebno dobro mapirati svaki dio lanca, identificirati “viškove” te promijeniti ili unaprijediti proces tako da se “viškovi” uklone, odnosno eliminiraju.

Tržište na kojem radimo i djelujemo sve je kompleksnije i turbulentnije. Svaka tvrtka želi biti što bolja, profitabilnija i konkurentnija bez obzira na to nudi li proizvod ili uslugu. Cilj svakog managementa je zadovoljiti potrebe svojih kupaca/korisnika uz optimalno korištenje resursa tvrtke. Kreiranje lanca opskrbe sigurno je jedan od načina kojim ćemo osigurati bolju protočnost i povezanost između dobavljača, proizvodnje, skladišta, distribucije i krajnjih kupaca. Nakon što smo dizajnirali lanac opskrbe, definirali procese, educirali zaposlenike i investirali u tehnologiju – što još možemo učiniti kako bi, uz minimalno korištenje resursa, zadovoljstvo naših kupaca bilo još izraženije a poslovanje što profitabilnije.

KONTINUIRANO POBOLJŠANJE
Jedna od metodologija koja nam svakako može pomoći u tome je koncept kontinuiranih poboljšanja (Continuous Improvement – CI). To je metodologija koja se bazira na malim, redovnim promjenama i poboljšanjima, a koja na kraju donose značajne rezultate. Dolazi od japanske riječi KAIZEN, što znači promjena na bolje (KAI – change/promjena, ZEN – better/bolje). Temelji se na najboljoj istočnjačkoj praksi u upravljanju poslovanjem, a usmjerena je na poboljšanje produktivnosti, efikasnosti, kvalitete te postizanju poslovne izvrsnosti općenito.

Unaprjeđenje poslovnih i proizvodnih procesa bazira se na uvođenju alata i metoda kontinuiranog poboljšanja. Metodologija kontinuiranog poboljšanja temelji se na identificiranju prilika za unaprjeđenje i uklanjanje smetnji u procesima. U početku se povezivala s automobilskom industrijom, no njezina je primjena moguća u svim granama gospodarstva, financijskim institucijama, zdravstvu, turizmu pa čak i u javnoj upravi. Cilj primjene kontinuiranog poboljšanja je prepoznati one dijelove procesa u kojima se pojavljuju gubici odnosno one koji su neefikasni tako da ih se ukloni te se konfiguriraju izvrsni procesi i način poslovanja tvrtke gdje se resursi troše na optimalan način, a konačni cilj je osiguranje visokog stupnja zadovoljstva krajnjih kupaca/klijenata.

 • Tvrtke koje se odluče na implementaciju sustava kontinuiranog poboljšanja postižu sljedeće:
 • eliminiraju se sve vrste gubitaka,
 • smanjuju se troškovi i rizici,
 • povećava se produktivnost zaposlenika i brzina procesa,
 • osigurava se transparentnost u poslovanju,
 • povećava se motivacija zaposlenika te zadovoljstvo krajnjih kupaca odnosno klijenata.

Ali mi smo specifični…..
To je vrlo često rečenica koju čujem od potencijalnih klijenata. I to je točno. Svaka organizacija, svaka djelatnost je drugačija i ima svoje specifičnosti, no vjerujem da je svima zajedničko – zadovoljiti potrebe svojih kupaca i ostvariti profitabilno poslovanje.

Uvođenje koncepta kontinuiranih poboljšanja i alata koji nam u tome pomažu (5S, lean, six sigma i dr.), nije jednostavno. Za to je potrebna dobra i kvalitetna priprema, ali i svijest što taj koncept podrazumijeva. Drugim riječima, naša organizacijska kultura mora biti takva da prihvaća sve principe koje kontinuirana poboljšanja primjenjuju.

Jednom kada se tvrtka odluči za implementaciju kontinuiranih poboljšanja, ona postaju dio svakodnevnog rada i stil života te vrlo brzo počinju ostvarivati očekivane rezultate. Jedan od najsnažnijih alata koji se koristi u segmentu postizanja poslovne izvrsnosti je lean. Rezultati su vidljivi kroz smanjenje troškova, smanjenje zaliha sirovina, materijala, gotovih proizvoda, optimizaciju procesa, uklanjanje zastoja, povećanje radne sigurnosti, povećanje kvalitete proizvoda i zadovoljstvo kupaca.

KAKO SE LEAN IMPLEMENTIRA U PRAKSI?
Već smo spomenuli da je cijeli koncept leana baziran na uklanjanju svih nepotrebnih aktivnosti u svim dijelovima procesa lanca opskrbe. U praksi to znači da je potrebno dobro mapirati svaki dio lanca, identificirati “viškove” te promijeniti ili unaprijediti proces tako da se “viškovi” uklone, odnosno eliminiraju.

Kako identificirati “viškove” u lancu opskrbe?
U nastavku ćemo navesti koji sve “viškovi” postoje u tvrtkama koje se bave proizvodnjom, no sličan je sustav identifikacije moguće napraviti i u ostalim djelatnostima:

 • Transport – promjena lokacije proizvoda s jednog mjesta na drugo bez stvaranja vrijednosti, utvrditi optimalne transportne puteve kojima se neće gubiti vrijeme i novac.
 • Zalihe – materijali i proizvodi koji predugo čekaju da se upotrijebe odnosno isporuče kupcu, definirati sustav planiranja i upravljanja zalihama kako bismo imali dovoljno materijala i proizvoda, ni previše, a ni premalo.
 • Kretanja – dodatni fizički ili mentalni pokreti ili loša ergonomija koja uzrokuju nepotrebna savijanja, istezanja, hodanja i sl. Redizajnirati poslove prilagodbom radnih mjesta i strojeva.
 • Čekanja – u procesima zbog nestašice materijala/proizvoda, zastoji u proizvodnji, čekanja na odobrenja od strane nadređenih, čekanja kamiona i sl. Kreirati procese i upute koje će omogućiti pravovremenost i protočnost materijala, proizvoda, informacija.
 • Prekomjerna proizvodnja – proizvodnja proizvoda više nego je kupac naručio, više nego je prodano i sl. Definirati proizvodne serije/radne naloge u skladu s kapacitetima i prodajnom strategijom.
 • Neodgovarajući procesi – suvišni koraci u procesima koji stvaraju vrijednost koju kupac nije naručio. Ustanoviti faze procesa koje u potpunosti prate želje i potrebe kupaca, ni više ni manje.
 • Škart/defekt – popravljanje grešaka na proizvodima i ponavljanje koraka u procesu. Uspostaviti kontrolu kvalitete na bitnim fazama cijelog procesa lanca opskrbe.
 • Znanja i vještine – jesu li kapaciteti i sposobnosti djelatnika u potpunosti iskorišteni. Kroz jasnu politiku upravljanja ljudskim resursima definirati radne zadatke, odgovornosti i obveze svakog radnog mjesta te zapošljavati u skladu s definiranim kriterijima.

Ukratko možemo reći da je postizanje “vitkog” lanca opskrbe koristeći lean metodologiju bazirano na uklanjanju svih smetnji i nepotrebnih koraka u procesima. Ukoliko se tvrtka odluči za primjenu leana u svom poslovanju, bitno je da ta metodologija postane dio strategije poslovanja. Naime, lean nije samo faza ili jedan od alata, već mora postati integrirani dio poslovanja tvrtke. Jedino takvim pristupom možemo očekivati rezultate kroz zadovoljne kupce i profitabilno poslovanje.