Hrvatsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (HURA) objavilo je rezultate HURA Media AdEx-a (Advertising Expenditure), prema kojima su oglašivači u 2015. godini u zakup oglasnog prostora kod primarnih komunikacijskih, kanala televizija, novine, magazini, radio, posteri i internet uložili ukupno 1.452.000.000,00 kuna kuna što je 3,1% više u odnosu na prethodnu godinu, čime ulaganje u oglašavanje drugu godinu bilježi porast.

online-advertising-internet-oglašavanje-midiTakođer već drugu godinu zaredom internetsko oglašavanje bilježi značajan rast, u odnosu na 2014. godinu porast je za čak 43,6%. Porast je zabilježen i u segmentima televizijskog oglašavanja te klasičnog display oglašavanja dok je pad od -10,4% zabilježen u ulaganju u oglašavanje kroz tisak, čime se ovaj negativan trend nastavlja i u odnosu na 2014. godinu.

Rezultate je prokomentirao Božidar Abramović, član Uprave HURA-e i voditelj medijske sekcije koja je pripremala HURA Media AdEx, istaknuvši: “Rezultati AdEx-a reflektiraju pozitivne pomake u našoj industriji za koje se nadamo da će se nastaviti i u budućnosti. Povećanje investicija oglašivača iznova potvrđuje važnost oglašavanja i dodane vrijednosti koju donosi njihovim tvrtkama i poslovanju. Čak i zabilježeni pad investicija u oglašavanje u tiskovinama je dijelom posljedica povećanja ulaganja u on-line oglašavanje kod istih izdavača.”

Podaci za 2015. godinu pokazuju nastavak dominacije oglašavanja na televiziji u ukupnom volumenu oglašavanja gdje televizija predvodi s udjelom od 51%, nakon čega slijede oglasi u tisku s 18,9% te internetsko oglašavanje u udjelu od 11,6%.

HURA Media AdEx 2015 vs 2014HURA Media AdEx (Advertising Expenditure) je pojam koji se odnosi na potrošnju u zakup medijskog prostora u primarnim komunikacijskim kanalima i procjena je ulaganja u oglašavanje kod glavnih TV postaja, većih izdavača tiskovina i njihovih internet izdanja, radija, većih dobavljača vanjskog oglašavanja i općenito ulaganje u oglašavanje na internetu.

Podaci predstavljaju procjenu netto investicije u ATL oglašavanje po tipu medija, u milijunima kuna, prema stručnoj procjeni HURA-inog Odbora za medije. Procjena ne uključuje kreativu, produkciju i specijalne formate.