Ministarstvo poljoprivrede Srbije usvojilo je novi pravilnik o proizvodnji i prometu jaja koji donosi podjelu na jaja A i B klase. U prometu će ipak biti samo A klasa, kazala je Tamara Bošković iz Uprave za veterinu.

“A klasa znači da su jaja svježa i ubuduće će samo ta klasa biti u prometu. Također, u ponudi će se naći i jaja izuzetne svježine koja su stara najviše 10 dana, kao i ekstra svježa jaja, stara do četiri”, dodala je Bošković.

Objasnila je kako jaja B klase više neće biti u prometu već će se preusmjeravati u industrijsku proizvodnju odnosno konditorsku industriju ili će se koristiti kao hrana za životinje.

Navela je da će klasifikacija po veličini jajeta ostati ista, od jaja S veličine koja imaju manje od 53 grama do jaja XL veličine koja imaju više od 73 grama, a postojat će i klasifikacija na osnovu ishrane kokoši.

“Oznaka 0 su organska jaja, 1 su jaja iz slobodnog uzgoja, 2 jaja podnog uzgoja, a oznaku 3 imaju kavezna jaja”, kazala je Bošković i dodala da će ta oznaka biti sastavni dio broja koji se nalazi i na jajetu i na pakiranju.

Ona je rekla da će, prema novom pravilniku, jaja koja se prodaju na tržnicama nositi naziv “neupakirana jaja”, kao i da će to biti isključivo jaja A klase.

“Individualni proizvođač jaja će morati imati oznaku istaknutu na tabli koja pokazuje je li riječ o organskom uzgoju, o veličini jajeta i sličnom”, ukazala je Bošković i podsjetila da rok trajanja jaja ne smije biti duži od 28 dana.

Novi pravilnik o proizvodnji i prometu jaja u Srbiji koji stupa na snagu 14. veljače je, prema njenim riječima, uveden kako bi se standardi u zemlji usuglasili s pravilima u regiji koja su na snazi više od 10 godina.