Financijska pismenost ključ je poslovnog uspjeha, ali većina poduzetnika ne razumije financijska izvješća, financijsko planiranje ni budžetiranje. Poduzetnici su većinom nefinancijske struke i nedostaju im potrebna financijska znanja i vještine nužne za rast i razvoj na tržištu. Kako bi svojim klijentima pomogla u donošenju boljih poslovnih odluka, Addiko banka u suradnji sa Štedopisom, Institutom za financijsko obrazovanje Zagreb, pokrenula je projekt financijske pismenosti za poduzetnike “Upoznaj svoje poslovanje”.

Kroz pet tematskih ciklusa poslovni klijenti moći će saznati više o postulatima racionalnog financijskog poslovanja, a stečeno znanje moći će provjeriti sudjelujući u online kvizovima. Projekt “Upoznaj svoje poslovanje” pomaže poduzetnicima i vlasnicima poduzeća savladati temeljna financijska znanja, pokazujući im kako “govoriti jezikom brojeva” te implementirati financijske podatke u svakodnevne poslovne odluke. Uz to, projekt pojašnjava kako i zašto financijske odluke utječu na poslovne i operativne ciljeve.

Važnost financijske pismenosti za poduzetnike
Mala i srednja poduzeća čine 99% hrvatskoga gospodarstva i zapošljavaju 77% ukupno zaposlenih, ali samo polovica njih uspije premašiti pet godina poslovanja. Većina zapadne u poteškoće zbog krivih financijskih odluka te često nerazumnog i neučinkovitog upravljanja novcem, stoga se važnost financijske pismenosti za poduzetnike i vlasnike poduzeća ne može precijeniti. Ona im omogućava detaljnije razumijevanje financijske strane poslovanja, lakše donošenje dobre poslovne odluke utemeljene na provjerenim informacijama i vođenje unosnijeg poslovanja.

Većina poduzetnika započne vlastiti posao jer ima neku ideju ili su u nečemu jako dobri, želi slobodu koju će im donijeti rad za sebe i izgradnju vlastite tvrtke. No, često zapnu u svakodnevnim poslovima i nemaju vremena za svoje financijsko obrazovanje. Projekt “Upoznaj svoje poslovanje” opisuje poslovne događaje povezane s novcem i nudi odgovore na pitanja s kojima se mala i srednja poduzeća susreću u svakodnevnom poslovanju. Jednostavnim jezikom objašnjava ključne financijske izvještaje, upoznaje polaznike s osnovnim računovodstvenim konceptima i razlikama između novčanog toka i dobiti. Sve je to potrebno za bolje upravljanje dužnicima i vjerovnicima poduzeća, a financijsko znanje praćenja prihoda i rashoda cijele godine štedi vrijeme na administrativnim zadacima koji se mogu automatizirati.

Financijski opismenjeni poduzetnici razumiju što njihovi financijski izvještaji znače, postaju valjan alat na koji se mogu osloniti pri donošenju poslovnih odluka u svakodnevnom poslovanju te se mogu usredotočiti na strategije koje pomažu rastu poslovanja.

Projekt financijske pismenosti “Upoznaj svoje poslovanje” kroz pet ciklusa pomaže poduzetnicima da bolje razumiju financijske posljedice odluka koje donose te da posluju s manje stresa i rizika. Na kraju svake cjeline je i e-kviz koji sadrži 10 pitanja za provjeru znanja.

Pet stvari koje bi svaki financijski pismeni poduzetnik trebao znati
Prvo je važnost praćenja novčanog toka. Naime, istraživanja pokazuju da većina poduzetnika propada zbog nestašice novca, no iskustva govore da malo njih zna kako upravljati novčanim tokovima. Ako poduzetnik ne prati, ne kontrolira i ne planira tokove novca za plaćanje svojih dospjelih obveza, ali i za buduće potrebe, neće dugo opstati na tržištu. Osiguranje potrebne likvidnosti kao zrak je potreban organizmu, stoga je ključno da pratite i razumijete financijsko stanje svog poslovanja.

Drugo pravilo je podmirenje troškova prihodima. U ispravnu upravljanju novcem uvijek se ističe važnost izrade poslovnog financijskog plana (budžeta) i njegova pridržavanja. Navika pažljiva provjeravanja svih troškova znači potpunu kontrolu nad načinom trošenja. Presudno je pratiti novčani tok, ono što stvara prihod tvrtke i kako se troši.

Treće pravilo je da se treba držati financijskog plana. Strategija “ako stanem, padam” može se činiti privlačnom, čak i neko vrijeme djeluje kada poduzetnik ima veliku zalihu kapitala. Takav pristup može poljuljati temelje poslovanja, osobito ako se radi o početniku.

Četvrto je pametno upravljanje dugom, a to znači odgovorno i racionalno promisliti postoji li potreba za zaduživanjem, kada i po kojim uvjetima. Krediti su nezaobilazan dio poslovanja, a preuzimanje rizika u srži je poduzetništva, no može se dogoditi da ih se olako uzima.

Posljednje, ali ne i manje važno, je štednja i priprema za najgori scenarij. Slušati priče o propalim poduzetničkim pothvatima i misliti da nam se to neće dogoditi mogao bi biti optimističan način pristupa, ali svjesnost da ništa nije stabilno te da je promjena jedina konstanta pomaže u teškim vremenima kad su prihodi neredoviti, smanjeni ili ih čak nema, kao što je bilo za vrijeme pandemije koronavirusa.

Žargon računovodstva
Većina poduzetnika nefinancijaša osjeća se nesigurnim kada treba upravljati novcem i donositi financijske odluke. Užasavamo se papirologije te smatramo da znamo svoj posao i kako je puko razumijevanje dovoljno za uspjeh. Dio poduzetnika misli da je riješio svoj problem papira jer su zaposlili osobu koja se brine umjesto njih. No, pitanje je razumiju li svojega računovođu?

Računovodstvena terminologija sastoji se od financijskih izraza koje većina poduzetnika ne razumije te ih je potrebno objasniti jednostavno i razumljivo. U protivnom, razgovor s računovođom potaknut će samo zbunjenost i frustriranost.

Istraživanja pokazuju da poduzetnici nefinancijaši ne razumiju uobičajene termine financijskog izvještavanja pa ne razumiju računovodstvenu logiku, a u konačnici ni vlastito poslovanje pa donose krive poslovne odluke. No, tko god donosi poslovne odluke, mora znati čitati financijske izvještaje, mora razumjeti što mu brojke govore, mora govoriti jezikom financija i računovodstva. Vlasnik i poduzetnik mora razumjeti brojke. Iza njih je uvijek i samo uvijek njihov novac.

Kad poduzetnici govore i razumiju jezik računovodstva i financija tada razumiju svoje poslovanje. Osnovna računovodstvena znanja i vještine bitni su, a posebno u kriznim vremenima i kada se započinje s novim poslom. Osnove financijskih izvještaja nisu teške za razumijevanje i nisu znanstvena fantastika. Projekt “Upoznaj svoje poslovanje” demistificira ove stručne pojmove i omogućava lako usvajanje terminologije financija i računovodstva.

Jednostavna i razumljiva objašnjenja o tome kako upravljati novcem dostupna su na internetskoj stranici Addiko banke www.addiko.hr/poduzetnici-financijska-pismenost/.

Ciklus 1. ‒ Upravljanje novcem važno je poslovno znanje i vještina
Financijska pismenost poduzetnika kombinacija je financijskih znanja, ponašanja i stavova potrebnih za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Svrha je financijske pismenosti poslovati s manje stresa i rizika kako biste se razvijali i rasli na tržištu onako kako želite, a ne onako kako morate.

Ciklus 2. ‒ Osnovna financijska izvješća
Razumijevanje ključnih financijskih izvještaja – bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku – znači razumijevanje poslovnih procesa. O tome ovisi učinkovito upravljanje novcem svake poduzetničke djelatnosti.

Ciklus 3. – Bilanca – kako pratiti imovinu i obveze
U bilanci piše što sve tvrtka ima i kako je to financirano, pokazuje financijski položaj tvrtke na temelju kojeg poduzetnik, investitori i kreditori donose poslovne odluke.

Ciklus 4. ‒ Što je to Izvještaj o novčanom toku i zašto je važan
U poslovanju se susrećete i s pojmovima: račun dobiti i gubitka, novčani tok, likvidnost, solventnost, dobit i drugim srodnim pojmovima. Za poduzetnika nefinancijaša ti su pojmovi nerazumljivi, no ne mora tako biti kad ih se objasni jednostavno i razumljivo, kao što je to slučaj i s projektom “Upoznaj svoje poslovanje”.

Ciklus 5. – Digitalna transformacija
Za pandemije bolesti COVID-19 digitalizacija poslovanja tvrtki raste, a vještine poput internetske prodaje i digitalnog marketinga pokazale su se važnima za preživljavanje krize i zauzimanje boljeg položaja na tržištu.