Uprava Agrokora nije aktivirala Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, stoji u izjavi za medije tog koncerna objavljenoj u petak

“U ovom trenutku možemo potvrditi kako se odredbe Zakona proučavaju radi dobivanja potpunih informacija o njegovoj primjeni i daljnjim procedurama”, objavljeno je iz tog koncerna, nakon medijskih spekulacija da je prijedlog za otvaranje postupka već potpisan.

Prema odredbama Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, koji je jučer prihvaćen u Saboru i objavljen u Narodnim novinama, prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave ovlašten je podnijeti dužnik ili vjerovnik dužnika i/ili dužnikovih povezanih i ovisnih društava, uz suglasnost dužnika. Prijedlog u ime dužnika ovlašteni su podnijeti osoba ili osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu, član uprave ili upravnoga odbora dioničkoga društva te član nadzornoga odbora dužnika, ako nema osoba ovlaštenih za zastupanje dužnika po zakonu.

Prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave podnosi se sudu. Ako prijedlog podnosi dužnik, onda on mora sadržavati podatke za identifikaciju dužnika i svih povezanih i ovisnih društava te dokumentaciju kojom se potvrđuje postojanje razloga za otvaranje postupka izvanredne uprave. Smatra se da je dužnik dokazao postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje ako uz prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave priloži izvod iz poslovnih knjiga dužnika, a kojim se dokazuje postojanje neplaćenih dospjelih tražbina vjerovnika.

Ako je podnositelj dužnik, uz prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave dužan je dostaviti posljednje dostupne i podnesene financijske izvještaje za dužnika i njegova ovisna i povezana društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu s tim da se usporedni podaci u financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih izvještaja prethodne godine.

Ako prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave, pak, podnosi vjerovnik, on je dužan dostaviti dokaz o postojanju svoje tražbine te njezinoj dospjelosti i suglasnost dužnika za podnošenje takvog prijedloga. Uz suglasnost, dužnik je obvezan i izdati vjerovniku identifikaciju dužnika i svih povezanih i ovisnih društava te dokumentaciju kojom se potvrđuje postojanje razloga za otvaranje postupka izvanredne uprave.

Kada zaprimi prijedlog, sud je, prema zakonu, obvezan obavijestiti Vladu i Ministarstvo gospodarstvo o podnesenom prijedlogu. U roku od dva radna dana nakon što je sud obavijesti, Vlada na prijedlog Ministarstva treba donijeti odluku o prijedlogu za imenovanje izvanrednog povjerenika te ju dostaviti sudu.

Sud tada, ne kasnije od dva radna dana od dana primitka odluke Vlade, donosi rješenje o otvaranju postupka izvanredne uprave i o imenovanju izvanrednog povjerenika, sukladno prijedlogu Vlade. (Hina)