Grupa kategorija vina, šampanjaca i pjenušavih vina u posljednjih godinu dana zabilježila je neznatni pad količinske prodaje u odnosu na prethodni godišnji period (ispod 1%).

Kategorija vina, šampanjaca i pjenušavih vina obuhvaća kategorije bijelih, crvenih i rose stolnih vina, pjenušavih vina te šampanjaca. Također, uključuje voćna vina, sherry, porto i prošek, koja mogu biti u buteljama do 1 L, od 1 L i vina iznad 1 L (koja mogu biti pakirana u butelje ili u vrećici u kartonskoj kutiji, tj. “Bag In Box”) te mogu biti različite kakvoće – kvalitetna, vrhunska ili stolna. Grupa kategorija vina, šampanjaca i pjenušavih vina u posljednjih godinu dana (MAT TY – od kolovoza 2021. – do srpnja 2022.) zabilježila je neznatni pad količinske prodaje u odnosu na prethodni godišnji period (ispod 1%).

Moderni formati, u koje ulaze hipermarketi (>2.500 m2) i supermarketi (301 – 2.500 m2), prodaju više od polovice ukupne količinske prodaje vina, šampanjaca i pjenušavih vina (60,7%). Trgovine mješovitom robom (prodajne površine <300 m2) ostvaruju 38,7% količinske prodaje, a mali dio prodaje ide kroz convenience kanal (kiosci i trgovine na benzinskim postajama) i to svega 0,6% ukupne količinske prodaje cijele kategorije.

U podjeli prema boji, najveći udio ima segment bijelog vina, sa 68% udjela u količinskoj prodaji i 62% u vrijednosnoj prodaji. Slijedi segment crnog vina, sa skoro 30% količinskog udjela i 34% vrijednosnog udjela u ukupnoj prodaji kategorije.

U kategoriji vina, promatrajući vrijednosno u posljednjih godinu dana, vodeća tri proizvođača zastupala su gotovo 20% cjelokupne prodaje kategorije, a abecednim redom to su: Agrolaguna, Belje i Iločki podrumi.