Vlada je donijela uredbu o visini minimalne plaće te o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, javlja u četvrtak HRT.

Tako bi minimalna plaća od 1. lipnja bila 2.984,78 kuna što je za 170 kuna više nego sadašnjih 2.814 kuna.

Na kritike da će uredba vrijediti tek od 1. lipnja, ministar rada Mirando Mrsić je rekao kako je tako dogovoreno sa socijalnim partnerima. (HRT)