Vupik je izvijestio da će Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) 3. veljače 2015. godine u svom informacijskom sustavu provesti upis povećanja temeljnog kapitala društva Vupik.

Društvo je na Glavnoj skupštini održanoj 7. studenoga 2014. donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala s iznosa od 60.130.160,00 HRK za iznos od 133.333.320,00 HRK na iznos od 193.463.480,00 HRK izdanjem 3.333.333 redovne dionice oznake VPIK-R-B pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 HRK.

Temeljni kapital Društva će nakon provedenog povećanja iznositi 193.463.480,00 HRK i bit će podijeljen na 1.503.254 redovne dionice oznake VPIK-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 HRK i 3.333.333 redovne dionice oznake VPIK-R-B pojedinačnog nominalnog iznosa od 40,00 HRK.