kosarica-potrosaci-midiMjesečni rast potrošačkih cijena od 1,5 posto u ožujku u odnosu na veljaču najviši je rast na mjesečnoj razini u zadnjih 12 godina, a znatan utjecaj imalo je povećanje PDV-a, objavio je DZS

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ožujku su u odnosu na veljaču u prosjeku bile više za 1,5 posto, a na kretanje indeksa potrošačkih cijena u ožujku znatno su utjecale promjene stope poreza na dodanu vrijednost, objavio je danas Državni zavod za statistiku.

Na godišnjoj razini pak, u odnosu na ožujak 2011., cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u ovogodišnjem su ožujku više za 2,0 posto, dok su u godišnjem prosjeku više za 2,1 posto.

Mjesečni rast potrošačkih cijena od 1,5 posto u ožujku u odnosu na veljaču najviši je rast na mjesečnoj razini od 2000. godine, pokazuju podaci statistike.

Zadnji je put mjesečna stopa inflacije veća od jedan posto zabilježena u siječnju 2009. kada je, u odnosu na mjesec prije, iznosila 1,2 posto, a od 2000. do sada najveći je rast na mjesečnoj razini, od 1,4 posto, zabilježen u travnju 2001. godine.

Godišnja stopa inflacije pak, u ožujku ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, od 2 posto, veća je za 0,7 postotnih bodova nego u veljači u kojoj je godišnja stopa inflacije iznosila 1,3 posto.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u ožujku u odnosu na veljaču, najviše su porasle cijene odjeće i obuće, koje su u prosjeku bile više za 7,8 posto (nova kolekcija odjeće i obuće), cijene prometa koje su u prosjeku više za 2,7 posto, pod utjecajem viših cijena goriva za osobna vozila, te cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, koje su u prosjeku više za 2,3 posto.

Istodobno su cijene rekreacije i kulture prosjeku bile više za 1,4 posto, a cijene komunikacija i ugostiteljskih usluga više za 1,2 posto. Cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja veće su za 0,9 posto, zdravstva za 0,8 posto, ostalih dobara i usluga 0,3 posto, a cijene prehrane i bezalkoholnih pića te cijene alkoholnih pića i duhana za po 0,2 posto.

Istodobno su cijene obrazovanja u ožujku u prosjeku ostale na razini iz veljače.

Na godišnjoj razini pak, u ožujku ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, najviše su porasle, za 5,3 posto, cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, potom prometa za 4,7 posto, a iznadprosječan rast imale su i cijene pokućstva, oprema za kuću i redovito održavanje, koje su veće za 2,9 posto.

Cijene prehrane i bezalkoholnih pića u ožujku ove u odnosu na ožujak prošle godine više su za 2 posto, kao i cijene ugostiteljskih usluga.

Za po 1,9 posto na godišnjoj su razini porasle cijene alkoholnih pića i duhana, ostalih dobara i usluga, te rekreacije i kulture, dok su cijene u zdravstvu veće za 1,3 posto.

Pad cijena na godišnjoj razini bilježi se u komunikacijama, za 8,6 posto, kod cijena odjeće i obuće za 4,2 posto te u obrazovanju za 0,5 posto. (H)