Zoran Mabić_2Zoran Mabić novi je izvršni direktor prodaje Francka i član menadžment tima. Na novoj će funkciji biti odgovoran za daljnji razvoj i provedbu strategije u svim prodajnim kanalima kompanije, na svim tržištima Franckova poslovanja.

Mabić je u dosadašnjoj karijeri obavljao niz vodećih dužnosti u velikim kompanijama.

Tako u Franck dolazi s mjesta direktora sektora prodaje Heinekena Hrvatska, a bogato komercijalno i menadžersko iskustvo stjecao je i kao direktor prodaje i trade marketinga u Alca Grupi i Lura d.d.

“Franckove velike prednosti su garancija kvalitete proizvoda kao i inovacije u razvoju noviteta te povjerenje potrošača u brendove kompanije. U skladu s time, osnovni zadatak prodaje bit će tu inovativnu strategiju razvoja i tržišnih komunikacija uspješno realizirati u svim prodajnim kanalima kako u Hrvatskoj tako i na ostalim tržištima, a posebno na tržištima regije na kojima Franck ima značajan potencijal”, izjavio je Zoran Mabić.

Završio je Visoku poslovnu školu i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je 2012. stekao i zvanje magistra znanosti te Executive MBA na CBA. Dodatno se obrazovao na stranim specijaliziranim poslovnim školama.