Konzultantska kuća A.T. Kearney objavila je rezultate studije izvrsnosti u nabavi za ovu godinu. Rezultati pokazuju kako su u protekle tri godine tek najveće kompanije nastavile s napretkom u sektoru nabave, dok se u većini ostalih kompanije nije mnogo toga promijenilo.

Organizacija nabave u vodećim kompanijama bilježi dvostruko veće smanjenje mjerljivog troška naspram ostalih kompanija, te istovremeno potiče konkurentnu prednost kroz inovaciju dobavljača i upravljanje rizikom.

I dok većina kompanija samo održava pomak napravljen između 2008. i 2011. godine, organizacije nabave vodećih kompanija nastavljaju svoj rastući trend. Njihova formula uspjeha koristi nabavu kao katalizator za održivi poslovni uspjeh kroz izvrsnost u upravljanju kategorijama, dobavljačima i timovima.

Rezultati su to nedavno objavljene studije pod nazivom “Poslovni uspjeh vođen nabavom: Studija ocjene izvrsnosti u nabavi za 2014. godinu” konzultantske kuće A.T. Kearney.

Između ostaloga, A.T. Kearney ističe kako su, nakon napretka ostvarenog između 2008. i 2011. godine, brojne kompanije samo održavale svoja unaprjeđenja u protekle tri godine, većinom bez daljnjeg razvoja.

“Tipična” kompanija tako “ne iskorištava krizu” svojim “nenastavljanjem” poboljšanja organizacije nabave kao jedne od najmoćnijih poluga za poboljšanje profitabilnosti i konkurentske prednosti.

Razlozi zbog kojih mnoge kompanije nisu dostigle sljedeću razinu učinka u nabavi uključuju nedostatak imenovane odgovornosti za preuzimanje vodstva za sve vodeće potrošačke kategorije i istraživanje mogućnosti šireg stvaranja vrijednosti, slabe strateške i organizacijske veze prema ostatku poslovnih funkcija te težinu komuniciranja točnog povrata na investicije za određene funkcije.

Vodeće organizacije u nabavi su našle način napredovanja uz značajno povećanje utjecaja u usporedbi sa studijom iz 2011. godine.

Bliže integriranje s poslovnim cjelinama i regijama je uvećalo njihovu relevantnost, učinak i utjecaj. Te su organizacije ostvarile proboj financijskih rezultata od nabave – dostizanje nivoa uspješnosti dva puta većeg od povrata na aktivu za upravljanje nabavom (Return on Supply Management Assets – ROSMA) u usporedbi s tipičnim kompanijama, kao i ostvarivanje koristi deset puta veće od troška njihovih zaposlenih, tehnologije i eksterne podrške.

Taj su uspjeh postigle izgradnjom izuzetno uspješnih timova kao katalizatora za poslovnu organizaciju, smanjenjem troškova kroz izvrsnost kategorije, stvaranjem konkurentne prednosti kroz sposobnosti dobavljača te investiranjem u tim nabave kako bi se ostvarili dugoročni superiorni rezultati.

Prema riječima Zlatka Bazianeca, direktora u A.T. Kearneyju, uspjeh nabave obično se poistovjećuje s niskim troškovima materijala i usluga, dok se zanemaruje snaga koju kompanija može pronaći u suradnji s dobavljačima na boljoj optimizaciji lanca opskrbe, inovacijama i dodatnoj vrijednosti za obje strane.

Što se tiče budućnosti, organizacije u nabavi imaju izbor: održavanje neutralnog statusa ili dostizanje više razine oslobađanjem punog potencijala svoje baze dobavljača. U narednih nekoliko godina, održavanje trenutnog smjera u tipičnim kompanijama će skoro sigurno dovesti do smanjenja utjecaja nabave na uspjeh kompanije te na umanjeni ugled funkcije.

Drugi put predlaže podizanje nabave na još viši strateški nivo sa snažnim brendom i naprednim mogućnostima, osposobljenim kadrovima prepoznatim kao vrijednostima za cijelu kompaniju.

Studija na kraju ističe kako će kompanije biti naklonjenije oslobađanju sredstava za inovaciju, rast i povećanje vrijednosti dioničara kako izvrsnost nabave bude pomagala stvaranju koristi i uvećanju poslovnog utjecaja.

A.T.Kearneyjeva studija osmo je izdanje u seriji koja je započela 1992. godine. Njezini ciljevi su ocjenjivanje napretka nabave od 2011. godine, određivanje spremnosti nabave za budućnost, te identifikacija naučenih lekcija iz vodećih organizacija nabave.