adrisU prvih šest mjeseci ove godine ukupni prihodi Adris grupe iznosili su 3,1 milijardu kuna, a prihodi od prodaje roba i usluga 2,5 milijardi kuna. Prihodi od prodaje u inozemstvu porasli su 21 posto i iznose 708 milijuna kuna. Dobit prije poreza iznosi 229 milijuna kuna.    

Ključni događaj koji je obilježio promatrano razdoblje svakako je ugovor između TDR-a i kompanije British American Tobacco – potpisan u Londonu 30. svibnja 2015. Naime, u skladu s odlukama Glavne skupštine Adris grupe, održane 20. siječnja 2015., Uprava TDR-a, u nastojanju da pronađe najbolje rješenje za dugoročnu održivost duhanskog dijela poslovanja, potpisala je kupoprodajni ugovor s tvrtkom British American Tobacco.

Tim ugovorom zadržani su proizvodnja i radna mjesta u Hrvatskoj te osigurano daljnje materijalno i vrijednosno jačanje Adrisa. Na preporuku Nadzornog odbora i Uprave Adris grupe, Glavna skupština je 14. srpnja 2015.  donijela konačnu odluku o prihvaćanju ove transakcije. Kako se očekuje, transakcija će biti okončana u drugom dijelu godine. Do tada će rezultati TDR-a i maloprodaje biti konsolidirani u poslovanju Grupe.

U turističkom dijelu poslovanja Adris grupe ostvareno je devet posto više noćenja gostiju nego u prvom polugodištu 2014. – uz povećanje ostvarene prosječne cijene noćenja od dva posto. U lipnju je završena rekonstrukcija i preuređenje  butik hotela Adriatic, najstarijeg rovinjskog hotela, vrijedno 30 milijuna kuna. Hotel svojom lokacijom i jedinstvenim identitetom znatno podiže kvalitetu ponude na destinaciji. Nastavljene su i značajne investicije u kampovima.

Ukupna ulaganja u 2015. godini procjenjuju se na više od 150 milijuna kuna. Trenutni booking potvrđuje pozitivne trendove rasta broja noćenja uz povećanje prosječne cijene. Osim ulaganja u podizanje kvalitete vlastitih sadržaja, Maistra je usmjerena i na povećanje prepoznatljivosti i ponude cijele destinacije. Tako je, primjerice, u svibnju ove godine Maistra ponovno bila organizator prestižne utrke Red Bull Air Race.

Cromaris je pak u prvom polugodištu 2015. ostvario osam posto veću prodaju nego u prvih šest mjeseci prošle godine. Izvoz je porastao 10 posto, od čega najviše na njemačkom i francuskom  tržištu, dugoročno atraktivnim izvoznim tržištima. Trenutno Cromaris izvozi tri četvrtine svoje ukupne prodaje. Uz rast količinske prodaje, ostvaren je i rast prodajnih cijena od 10 posto.

Trenutno je pri završetku investicija u potpunu rekonstrukciju mrjestilišta i izgradnju sustava predrasta – vrijedna gotovo 150 milijuna kuna. Ovom investicijom skratit će se proizvodni ciklus i smanjiti troškovi proizvodnje.

U prvih šest mjeseci 2015. godine Croatia osiguranje, u usporedbi s prošlogodišnjim razdobljem, ostvarilo je rast zaračunate premije od 5,9 posto. Na ključnom hrvatskom tržištu, nakon dugogodišnjeg trenda pada, došlo je do stabilizacije tržišnog udjela na  32,5 posto.

Croatia osiguranje u dijelu neživotnog osiguranja i nadalje drži vodeću poziciju s 38,8 posto tržišnog udjela. U segmentu pak životnog osiguranja u prvom polugodištu 2015. CO je postao lider na hrvatskom tržištu s 19,4 posto tržišnog udjela. U tijeku je restrukturiranje tvrtke. Naglasak je na promjeni strukture zaposlenih u korist prodajnog osoblja. Tako je, primjerice, na dan 31. prosinca 2013. godine samo 23 posto zaposlenih radilo u prodaji.

Na kraju 2014. godine taj  je postotak bio 48 posto, a posljednjeg danja lipnja ove godine 61 posto. Cilj je doći do optimalne strukture u kojoj barem 70 posto ljudi radi u prodaji. Također, završena je centralizacija potpornih funkcija i procesa upravljanja štetama s ciljem stvaranja učinkovitije organizacije. U prodajnom smislu napravljen je pomak prema tržišnim segmentima i prodajnim kanalima u kojima je CO do sada bilo slabije zastupljeno.

Unapređeni su postojeći i razvijeni novi proizvodi, osobito u dijelu osiguranja imovine te zdravstvenog i životnog osiguranja. Rezultati restrukturiranja vidljivi su i u financijskom rezultatu. U prvih šest mjeseci CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 57,3 milijuna kuna.