Uprava poslovnog sistema Mercator je ovih dana službeno počela predstavljati Mercator potencijalnim kupcima.

Ovaj put ne u Ljubljani već u Londonu, gdje je investicijska banka ING organizirala takozvani road show ili sastanak Uprave Mercatora s potencijalnim kupcima. Prema informacijama lista Delo, u London je pozvan Agrokor koji je u ponedjeljak potpisao sporazum o neotkrivanju podataka (non-disclosure agrement).

Sporazum je do sada potpisalo približno deset interesenata, koji očito nisu konkurenti, budući da su uglavnom financijski fondovi koji su sudjelovali u prijašnjim (neuspješnim) pokušajima prodaje “najboljeg susjeda”.

U prošlom je navratu Agrokor za dionicu Mercatora nudio 221 euro. Pretpostavlja se da će cijena ovoga puta biti bitno niža. (SEEbiz.eu)