Slovenski Mercator nastoji postići s bankama dogovor o moratoriju, prema kojemu bi im do kraja lipnja ove godine otplaćivao samo kamate na kredite, bez otplate dospjelih obroka glavnice, a istodobno najveću slovensku trgovačku skupinu čekaju i pregovori o reprogramu dospjelih kratkoročnih kredita od 500 milijuna eura, piše ljubljanski dnevni list “Dnevnik”.

Mercator je, navodi list u svom poslovnom prilogu, i službeno potvrdio da je direktor tvrtke Toni Balažic bankama predložio da im do sredine godine Mercator isplaćuje dospjele kamate, ali ne i glavnicu na kredite, da su na takav moratorij koji bi važio do kraja lipnja pristale neke vodeće banke te da ubrzo očekuju i pristanak ostalih.

Kako navodi “Dnevnik”, Mercator ima teškoće s osiguranjem potrebne likvidnosti iz tekućeg poslovanja u uvjetima u kojima banke zahtijevaju da smanji svoju zaduženost.

Ona je s krajem prošle godine iznosila 1,1 milijarde eura, a po prikazu u bilanci ove godine dospijeva za isplatu 500 milijuna eura kratkoročnih kredita.

Zato su pregovori o moratoriju na isplatu glavnice prvi korak prema nastojanju da se s bankama vjerovnicima postigne dogovor o reprogramu kreditnih obveza, odnosno osiguranju održive strukture financiranja, navodi list.

Mercator je u zadnje dvije godine smanjio zaduženost kod slovenskih banaka, ali se zadužio kod stranih, pa su trenutačno uz Novu Ljubljansku banku (NLB) njegovi najveći vjerovnici strane banke: talijanska skupina Unicredit, austrijske Erste bank i Raiffeisen banka te njemačke banke Deutsche bank i Commerzbank, navodi “Dnevnik”.

U Mercatoru, navodi list, priznaju da su zbog situacije s likvidnošću trenutačno produžili rokove plaćanja svojim dobavljačima te da su s krajem prošle godine dugovanja prema dobavljačima i poslovnim partnerima za skoro 160 milijuna eura premašivala vrijednost Mercatorovih zaliha i njegovih vlastitih potraživanja prema kupcima. (H)