Komisija za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržala je principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama BiH koji predviđa uvođenje diferencirane stope na pivo.

Izmjene zakona predložilo je Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u inicijativi Ministarstva predložena je nacionalna stopa od 0,35 KM (0,17 eura) po litri piva koja je u kasnijoj proceduri smanjena na 0,25 KM (0,12 eura) po litri tako da je razlika između dviju stopa bila samo 0,05 KM (0,026 eura).

Naime, pivovare koje imaju godišnju proizvodnju veću od 400.000 hektolitara piva plaćat će trošarinu 0,25 KM (0,12 eura) po litru, a pivovare s proizvodnjom manjom od 400.000 plaćat će 0,20 KM (0,10 eura) po litri.

Treba napomenuti da sve bh. pivovare proizvode manje od 400.000 hektolitara godišnje. S druge strane, skoro sve pivovare u regiji, inače u vlasništvu svjetskih pivarskih korporacija, imaju proizvodnju veću od 400.000, tako da je ovo pomak u zaštiti domaće proizvodnje.

“Usvojeni su principi zakona u prvom čitanju sa zaključkom da se napravi analiza efekata primjene ovakvog zakona, kako u BiH tako i da se napravi usporedba s tom vrstom roba i poreza u regiji, da bi imali predstavu i javnu sliku kako stoji pivovarska industrija u BiH u odnosu na istu industriju u regiji. Prijedlog je usvojen jednoglasno s tim što sam ja imao zamjerku da kasnimo pet godina, jer smo i prije pet godina razmatrali istu problematiku”, kazao je Šemsudin Mehmedović, prvi zamjenik predsjedavajućeg Komisije.

Pomoćnik ministra za carinsku politiku i tarife u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Hajrudin Podbićanin, pojasnio je da su Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Francuska i druge zemlje u 2013. godini povećale trošarine na pivo, te se s ovim izmjenama u ravnopravan položaj dovode bh. gospodarski subjekti i gospodarski subjekti Europske unije i zemalja u okruženju.

Pivarska industrija u BiH ostvaruje ukupan prihod od oko 110 milijuna KM (56,2 milijuna eura), a ovim zakonom osigurao bi se i dodatni prihod za proračun BiH u iznosu od oko 15 milijuna KM (7,6 milijuna eura). Trenutno pivovare u BiH raspolažu kapacitetima proizvodnje od 2,7 milijuna hektolitara godišnje, a proizvede se 862.675 hektolitara piva, što znači da se kapacitet koristi samo 30 posto. Prema statističkim podacima, u 2011. godini je uvezeno 1.378.937 hektolitara piva, za koje je na ime trošarina uplaćen iznos od 27.578.740 KM (14,1 milijun eura). (Biznis plus)