Cervesia objavila ponudu za preuzimanje Zagrebačke pivovare

Ponuda za preuzimanje odnosi se na 174.218 dionica, ili 28,079 posto dionica pivovare

Tvrtka Cervesia Zagreb objavljivala je danas u dnevnom tisku ponudu za preuzimanje Zagrebačke pivovare po cijeni 3.791,30 kuna po dionici.

Tvrtka Cervesia u svom vlasništvu ima 446.232 dionice, ili 71,92 posto udjela u temeljnom kapitalu Zagrebačke pivovare, pa se ponuda za preuzimanje odnosi na 174.218 dionica, ili 28,079 posto dionica pivovare.

Cervesia navodi da je naknadu i sva plaćanja za dionice koje su predmet ponude osigurala neopozivom bankovnom garancijom izdanom od Zagrebačke banke, a dionice koje se pohrane obvezuje se platiti u roku 14 dana od isteka ponude.

Ponuda za preuzimanje objavit će se i u Narodnim novinama, a rok trajanja ponude od 28 dana počinje teći od dana kasnije objave.

U pogledu budućeg poslovanja, novi većinski vlasnik Zagrebačke pivovare navodi kako smatra da hrvatsko tržište piva ima potencijal za kontinuirani razvoj, a Zagrebačka pivovara ima značajan položaj na tržištu kao i prednosti uključujući poznati brand i uspješnu Upravu.

Namjera je razvijati poslovanje Zagrebačke pivovare uz istovremeno jačanje njenog položaja na tržištu. U tom smislu ponuditelj ističe da namjerava “kontinuirano investirati u Zagrebačku pivovaru u mjeri i u vrijeme kada je to potrebno”.

Također se navodi da se u budućnosti namjerava razmotriti izmjene, uključujući i mogućnost napuštanja, postojeće politike isplate dividende.

“Kratkoročno, međutim, ponuditelj namjerava predložiti glavnoj skupštini donošenje odluke o isplati dividende iz dobiti u 2009. i/ili raspoloživih rezervi u ukupnom iznosu od približno 20 milijuna eura, plativo u kunama. Dodatna sredstva planiraju se vratiti dioničarima putem postupka smanjenja temeljnog kapitala u približnom iznosu od 8 milijuna eura, plativo u kunama”, navodi se u ponudi za preuzimanje.

U pogledu politike zapošljavanja i radno-pravnog statusa, ističe se kako bi se Zagrebačka pivovara i u budućnosti trebala oslanjati na stručno znanje zaposlenih radnika i osigurati im stručni razvoj.

Novi većinski vlasnik ističe i da nema namjeru mijenjati sjedište Zagrebačke pivovare iz Zagreba, da nije donesena nikakva odluka u vezi promjena u sastavu i naknadama Uprave i Nadzornog odbora.

Cervesia Zagreb u stopostotnom je vlasništvu Starbev S.a.r.l. iz Luksemburga, a ta je pak tvrtka u stopostotnom vlasništvu CVC European Equity V Limited, pa te tri tvrtke djeluju zajednički.

CVC je, kako se navodi, jedno od vodećih svjetskih privatnih investicijskih društava, trenutno ulaže investirana sredstva od oko 14 milijardi eura, a CVC fondovi su vlasnici 51 društva diljem svijeta.

“Kao fond, CVC ulaže u perspektivna društva te ostaje (su)vlasnikom za razdoblje od najviše 10 godina. Fond izlazi, odnosno prodaje svoj vlasnički udio putem inicijalne ili sekundarne javne ponude, prodaje strateškom investitoru, upravi, drugim fodnovima ili drugim sredstvima”, ističe se u ponudi. (H)